Hirven biologia

Esikatselu

Jotta hirven kannanhoito olisi tuloksellista, sen on oltava sopusoinnussa hirven biologisten ominaisuuksien kanssa, ja hirvikannalle voidaan asettaa tavoitteita tämän kehyksen sisällä. Koska hirvikannan kuolleisuudesta suurin osa aiheutuu metsästyksestä, metsästäjät voivat ratkaista kannan tiheyden, sukupuolijakauman ja ikäjakauman. Hirvitalousalueilla riistanhoitoyhdistykset ja metsästysseurat voivat tehdä yhteistyötä hirvikannan hoitamisessa. Kannanhoidon helpottamiseksi Luonnonvarakeskuksen riistantutkimusosasto toimittaa tarvittavat tiedot hirvitalousalueen hirvitiheydestä, sukupuolijakaumasta, ikäjakaumasta, kannan tuottoennusteesta ja sopivasta verotuksesta. Hirvitalousaluekokous voi käyttää näitä tietoja, ja niiden pohjalta tehdään konkreettiset verotussuositukset metsästäjien käyttöön. Metsästyksen aikana tehtyjen hirvihavaintojen dokumentointi on tärkeää, jotta kannanhoito voi perustua luotettaviin tietoihin.

Tutustu myös hirven iän arviointia ja valikoivaa metsästysverotusta käsittelevään kurssiin.

Metsästyksenjohtajan perustaidot – Hirven biologia (PDF)

 

Oppitunnin avainsanat: hirvi, kannanhoito, kiima, sonni, lehmä