Vesilintulaskennoilla seurataan pesimäkantojen muutoksia ja selvitetään sorsien vuotuista lisääntymistulosta eri puolilla Suomea.

Laskentojen taustaan, tavoitteisiin ja laskentapisteen perustamiseeen voit tutustua koulutuspaketin avulla.

Vesilintujen parilaskentaohjeet

Laskentalomakkeet

Lisää vesilintujen metsästyksestä ja kannanhoidosta voi opiskella täällä.