Miten viestitään hirvilupapäätöksistä? Kuka kirjoittaa tiedotteen? Mihin riistanhoitoyhdistys tarvitsee Facebookia?

Tervetuloa riistanhoitoyhdistysten viestintäkurssille, jonka tarkoituksena on vastata muun muassa näihin kysymyksiin ja samalla laajemmin kuvailla viestintää riistanhoitoyhdistysten näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on innostaa riistanhoitoyhdistysten toimijoita suunnitelmalliseen ja helposti toteutettavaan viestintään. Tämä sähköinen kurssi on laajennettu versio painetusta Riistanhoitoyhdistysten viestintäoppaasta.

Äkkiseltään voisi ajatella, että viestintä ei ole riistanhoitoyhdistysten ydinasiaa. Päinvastoin, viestintä läpäisee jatkuvasti riistanhoitoyhdistysten tehtäviä ja toimintaa. Pohjimmiltaan siinä on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja toiminnasta. Se voi olla sanatonta tai sanallista viestintää kuten kirjoittamista. Viestinnässä on kyse niin riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta tiedottamisesta, viestinvaihdosta jäsenten välillä kuin esimerkiksi kokouksissa keskustelemisesta.

Tällä kurssilla keskitytään sanalliseen viestintään. Tavoitteena on tarjota viestintään työkaluja helpottamaan riistanhoitoyhdistysten arkea. Parhaimmillaan viestintä sujuvoittaa tehtävien hoitamista, osallistaa jäseniä ja innostaa myös nuoria mukaan toimintaan.

Kurssi koostuu seitsemästä oppitunnista, joista viimeiselle on koottu hyödyllisiä linkkejä sekä pfd painetusta oppaasta.

  1. Millainen riistanhoitoyhdistys on viestijänä?
  2. Kaikki lähtee suunnittelusta
  3. Pääviestistä valmiiseen tiedotteeseen
  4. Sisäinen viestintä
  5. Ulkoinen viestintä
  6. Kriisin kohdatessa
  7. Hyödyllisiä verkko-osoitteita

Piirroshahmojen kuvitus: Asmo Raimoaho