Metso-ohjelman logo

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, joka tähtää puuntuotantoon, mutta ottaa samalla huomioon riistan, erityisesti metsäkanalintujen, elinympäristöt.

Verkkokurssi opastaa, miten eri käytännön menetelmillä ja toteutustavoilla voidaan edistää riistan hyvinvointia.

Kurssi esittelee riistalajien ekologiaa ja riistametsänhoidon keinoja. Riistametsänhoidon käytännön toteutus esitellään työlajeittain.

Jokaisen metsäalan toimijan on hyvä tuntea riistametsänhoidon menetelmät.

Kurssi on toteutettu osana Riistametsänhoidon edelläkävijät -hanketta. Hanke on osa METSO-ohjelmaa.

Piirroskuva metsästä, jossa on metsäkauris, teeri, metsäjänis, sieniä ja marjoja
Kuva: Sole Lätti

Oppitunnit