1.2.2018 lisätty loukku- ja rautapyynnistä kertovien oppituntien loppuun pyyntivälineiden rakennepiirustuksia.

 

Erilaisia pyyntivälineitä ja -menetelmiä on paljon. Riistalajien alueellinen ja määrällinen esiintyminen ohjailee niiden käyttöä. Myös metsästäjien mieltymykset ovat erilaisia. Yleisimmin metsästyskortin suorittanut henkilö aloittaa harrastuksensa metsästäen jotain tiettyä lajia ja käyttäen yhtä tai korkeintaan muutamaa pyyntimenetelmää. Vähitellen harrastus voi laajentua useampiin lajeihin ja erilaiset pyyntimenetelmät tulevat tutuksi.

Pyyntimenetelmät voidaan jakaa karkeasti passiivisiin ja aktiivisiin. Passiivisia pyyntimenetelmiä ovat esimerkiksi loukku- ja rautapyynti. Tällöin metsästäjä asentaa pyyntivälineet maastoon eikä osallistu itse aktiiviseen tilanteeseen, jossa eläin jää pyydykseen. Passiiviset pyyntimenetelmät mahdollistavat pyynnin ilman metsästäjän läsnäoloa. Näin pyyntiteho säilyy vuorokaudenajasta riippumatta. Passiiviset menetelmät ovat tärkeitä esimerkiksi tehokkaan ja jatkuvan pienpetopyynnin toteuttamiseksi.

Rakennepiirustuksia loukuista ja raudoista löydät oppituntien lopusta klikkaamalla loukkutyypin nimeä.

Täällä voit tutustua videoklippien avulla eri pyyntivälineisiin ja -menetelmiin