Täällä voit tutustua ja tarkistaa riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien hoitamiseen liittyviä asioita.

Tämä kurssi sisältää metsästyksenvalvojien tehtäviin liittyvää koulutusmateriaalia. Oppitunti 1 on pelkistetty PDF-esitys ja Oppitunti 2 tekstimuotoinen yksityiskohtainen ohje metsästyksenvalvojan tehtävistä.

HUOM: Julkisten hallintotehtävien kertauskurssit löytyvät JHT-kertauskursseista. Kertauskurssit tehdään aina kirjautumalla Riistainfoon Oma riista -tunnuksilla.