Tämä kurssi sisältää kaikille tarjolla olevaa tietoa Metsästäjätutkinnosta. Eri oppituntien kautta saat esimakua Metsästäjän oppaan kahdeksasta aihealueesta sekä pääset näkemään kunkin aihealueen julkisia materiaaleja.

Metsästäjän oppaan verkkokurssista löydät metsästäjän oppaan tekstien lisäksi paljon videomateriaalia, lajien ääniä ja harjoitustehtäviä – kaikki yhdestä paikasta. 

 Voit ostaa kurssin täältä. Muista ennen verkkokurssin ostamista, että sisällön katselemiseen tarvitset Oma riista -tunnukset. Tunnusten saamiseksi tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Verkkokurssi säilyy kirjautumisen takana saatavillasi, ja voit palata opiskelemaan uudestaan 12 kuukauden ajan ostohetkestä. Useat pankit myöntävät verkkopankkitunnukset huoltajien suostumuksella myös alle 15-vuotiaille. Tarkempia tietoja saat omasta pankistasi.

Metsästäjätutkinto – vastuullisuus keskiössä

Metsästäjätutkinnon suorittaminen on säädetty pakolliseksi laissa riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta. Sen toisessa pykälässä todetaan seuraavaa: ”Ennen riistanhoitomaksun suorittamista on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tuntemus suorittamalla metsästäjätutkinto Suomen riistakeskuksen nimittämälle metsästäjätutkinnon vastaanottajalle.”

Metsästäjätutkinnon voi suorittaa kuka tahansa metsästyksestä kiinnostunut. Metsästäjätutkinnon suorittamista voi yrittää missä tahansa riistanhoitoyhdistyksen järjestämässä julkisessa metsästäjätutkintotilaisuudessa.

Metsästäjätutkintotilaisuudessa suoritetaan kirjallinen koe, joka koostuu tutkinnon aluksi suoritettavasta lajintuntemusosiosta ja kirjallisista monivalintatehtävistä. Kokeessa käytetään Suomen riistakeskuksen painattamia kysymyslomakkeita. Tutkinto arvostellaan asteikolla hyväksytty tai hylätty, riippuen siitä, kuinka monta virhettä suoritus sisältää. Tutkinto hyväksytään, jos virheitä on korkeintaan kahdeksan.

Metsästäjätutkinnon oppimateriaalina toimivat painettu Metsästäjän opas ja/tai sen verkkokurssiversio.

Kaikille metsästäjätutkinnon suorittamista harkitseville suositellaan Metsästäjän oppaan lukemisen jälkeen osallistumista myös vapaaehtoiseen metsästäjätutkintokoulutukseen. Koulutuksen tarkoitus on täydentää tutkintoon valmistautuvien Metsästäjän oppaasta saamia tietoja. Suomen riistakeskuksen laatima koulutusjakso koostuu kokonaisuudessaan seuraavista aihealueista:

  1. Metsästyslainsäädäntö
  2. Lajintuntemus
  3. Riistaekologia ja riistanhoito
  4. Eettinen ja kestävä metsästys
  5. Aseet ja patruunat metsästyksessä
  6. Metsästyksen turvallisuus
  7. Pyyntivälineet ja -menetelmät
  8. Saaliin käsittely

Metsästäjän opas, sen verkkokurssimateriaali, metsästäjätutkintokoulutusjakso ja metsästäjätutkinto muodostavat vastuullisuuden koulutusohjelman. Metsästäjätutkinto mittaa, onko kokelas sisäistänyt vastuullisen toiminnan lähtökohdat.

Metsästäjätutkintojen ja metsästäjätutkintokoulutusten ajankohdat ja paikat löydät tapahtumahausta: http://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/

Täältä voit ostaa Metsästäjätutkinnon oppimateriaalina toimivan Metsästäjän oppaan

Katso lisää videoita Oravannahan julkaisemalta Metsästäjän kanavalta

Kokeile metsästysvisailun avulla mitä tiedät metsästyksestä

Oppitunnit