Mikä on riistanhoitoyhdistyksen juridinen määritelmä? Mitä tarkoittaa hyvä hallintotapa? Tällä kurssilla perehdytään riistanhoitoyhdistyksiin ja niiden toimintaan hallinnon, hyvien hallintomenettelyiden ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien näkökulmasta.

Tavoitteena on syventää käsitystä riistanhoitoyhdistyksistä osana riistahallintoa ja sitä koskevaa laajempaa lainsäädännöllistä viitekehystä. Kurssi on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka tulevat ensi kertaa mukaan riistanhoitoyhdistysten hallitukseen, mutta kurssi on varmasti hyödyksi myös kokeneille luottamushenkilöille, toiminnanohjaajille ja muille toimijoille.

Kurssi koostuu kuudesta oppitunnista:

  1. Riistanhoitoyhdistys julkisen vallan käyttäjänä
  2. Riistanhoitoyhdistysten tehtävät osa 1
  3. Riistanhoitoyhdistysten tehtävät osa 2
  4. Rhy-toimijat, toimijoiden tehtävät ja vastuut
  5. Riistanhoitoyhdistys työnantajana
  6. Riistanhoitoyhdistyksen hallitus ja hyvä hallintotapa

Kurssilla viitataan useisiin riistanhoitoyhdistyksiä ja niiden toimintaa koskeviin sekä hallintomenettelyitä koskeviin lakeihin. Ajantasaiset lait on pyritty linkittämään jokaiselle oppitunnille käsiteltäessä kyseessä olevaa lakia. Linkit johtavat Finlexiin. Lakien suorat lainaukset on merkitty kursiivilla. Kurssi pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti, jos kursseilla mainituissa laeissa tulee muutoksia.

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy kätevästi digitaalisessa muodossa oikeusministeriön omistamasta oikeudellisen aineiston julkisesta ja maksuttomasta internet-palvelusta, Finlexistä. Palvelun sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy.