Tämä kurssi sisältää ampumakokeen vastaanottajan tehtäviin liittyvää koulutusmateriaalia. Oppitunti 1 – on pelkistetty Power Point esitys ja Oppitunti 2 – on tekstimuotoinen yksityiskohtainen ohje ampumakokeen vastaanottajan tehtävistä.

HUOM: Nämä koulutusmateriaalit käsittelevät riistanhoitoyhdistyksen julkisia hallintotehtäviä. Materiaaleja voi käyttää esimerkiksi kerrattaessa asioita. Julkisten hallintotehtävien kertauskurssit avautuvat jatkossa 6 kk ennen voimassa olevan nimityksen vanhenemista. Kertauskurssit tehdään aina kirjautumalla Oma riista –tunnuksilla koulutusportaaliin.

 

Oppitunnit