Täällä voit tutustua ja tarkistaa riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien hoitamiseen liittyviä asioita.

Tämä kurssi sisältää ampumakokeen vastaanottajan tehtäviin liittyvää koulutusmateriaalia. Oppitunti 1 on pelkistetty PDF-esitys ja Oppitunti 2 tekstimuotoinen yksityiskohtainen ohje ampumakokeen vastaanottajan tehtävistä. Tästä voit tulostaa ampumaradalle seinätaulun: Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta (517/2017).

Oppitunnit 3 ja 4 sisältävät vuoden 2019 alusta käyttöön otetun ampumakokeen sähköisen vastaanoton koulutusmateriaalit.

HUOM: Julkisten hallintotehtävien kertauskurssit löytyvät JHT-kertauskursseista. Kertauskurssit tehdään aina kirjautumalla Riistainfoon Oma riista -tunnuksilla.