Suomen riistakeskus
RiistaInfo - Usein kysytyt kysymykset
 
 
Jos Metsästäjän Opas on painettu 1992, voiko sillä opetella metsästäjän tutkintoon?
Metsästäjän Oppaan painoksen tulisi olla vuodelta 2003 tai uudempi. Harkitsisin Sinuna uuden hankkimista.

Jos suorittaa tutkinnon elokuussa, niin saako metsästyskortin vielä samalle vuodelle?
Kyllä saa. Mikäli rastitat tutkintolomakkeeeseen kohdan, että haluat kuluvan metsästysvuoden kortin. Tällöin niin saat riistanhoitomaksun tilillepanokortin, eli metsästyskortin muutaman viikon kuluessa postitse.

Kuinka monta kertaa voi käydä metsästäjätutkinnossa?
Metsästäjätutkinnossa voi käydä niin kauan, kunnes pääsee läpi tutkinnosta.

Kuinka monta kysymystä saa olla väärin metsästäjätutkinnossa?
Tutkinnossa saa olla korkeintaan 8 väärää vastausta.

Kuinka paljon aikaa on käytettävissä metsästäjätutkintotilaisuudessa?
Tutkintotilaisuudessa on aikaa käytettävissä 1,5 tuntia. Kysymyslomakkeen saa kuitenkin palauttaa aiemminkin.

Kuinka paljon metsästäjäntutkinto maksaa?
Maksu metsästäjätutkinnosta on määritelty metsästysasetuksen 37 §:ssä. Sen mukaisesti metsästäjätutkinnosta peritään tällä hetkellä 13 euroa koekerralta.

Kuinka vanha Metsästäjän opas kelpaa tutkintokirjaksi?
Oppaan lakiosa vanhenee muutamassa vuodessa, mutta tekstiosa voi olla vuoden 2000 tai uudempi.

Kuinka vanhana voi suorittaa metsästäjätutkinnon?
Metsästäjätutkinnon suorittamiselle ei ole asetettu mitään ikärajaa. Alle 15-vuotias voi siis suorittaa metsästäjätutkinnon, mutta hänelle ei voida myöntää ampuma-aseen hallussapitolupaa.

Metsästäjän oppaassa on hirveesti erillaisia sääntöjä. Pitääkö ne kaikki opetella?
Metsästäjän Opas on perusmateriaali metsästäjätutkintoa varten. Metsästäjätutkinnon läpäisee varmasti, kun hallitsee sen sisältämän tietomäärän. Tutkinnon läpäisyn lisäksi oppaan tietojen omaksumisesta on tietenkin hyötyä varsinaisella metsästäjän taipaleella.

Metsästäjätutkintoni vanheni ulkomailla oloni aikana. Mitä minun pitää tehdä?
Mikäli et ole maksanut riistanhoitomaksua joltain viideltä edeltävältä metsästysvuodelta, sinun tulee suorittaa metsästäjätutkinto uudelleen, jotta voit saada metsästyskortin.

Miksi metsästäjätutkintoon valmentavalle kurssille osallistuvat eivät saa tutustua tutkintokysymyksiin etukäteen?
Metsästäjätutkinto perustuu metsästyslakiin, Maa- ja metsätalousministeriön määräykseen sekä Metsästäjäin Keskusjärjestön antamaan ohjeeseen. Ideana on itse tutkinnon tasapuolisuus tutkinnonsuorittajien kesken, riippumatta siitä osallistuuko henkilö valmentavalle kurssille vai ei. Toiseksi tarkoituksena on asioiden perusteellinen opiskelu, eikä vain tärppien opettelu tutkinnon läpäisytarkoituksessa.

Miksi pitää maksaa metsästäjäntutkinnosta, vaikka ei pääse läpi?
Metsästäjätutkinto on lakisääteinen testi, jossa henkilö osoittaa perehtyneisyyytensä metsästykseen ja riistanhoitoon sekä niihin liittyviin säännöksiin. Tutkintomaksu säädetään metsästysasetuksessa. Tutkintomaksulla katetaan tutkintojen järjestämisestä riistanhoitoyhdistykselle aiheutuneet kulut.

Millainen on metsästäjätutkinto?
Metsästäjätutkinto on monivalintakysymyksiin perustuva koe. Kokeessa on 60 kysymystä, joista 10 on lajintunnistuskysymyksiä. Tutkinnon läpäisee, jos virheitä on korkeintaan 8. Tutkinto järjestetään yhden illan aikana ja varsinainen kokeeseen käytettävä aika on 1,5 tuntia. Ennen tutkintoa on suositeltavaa käydä tutkintoon valmentava metsästäjäkurssi. Tutkintoja ja valmentavia kursseja järjestävät riistanhoitoyhdistykset kaikkialla maassa. Niistä ilmoitetaan paikallislehdissä sekä Internetissä osoitteessa riistaweb.riista.fi.

Milloin järjestetään tutkintoon valmentavia metsästäjäkursseja ja onko se pakollinen?
Metsästäjäkursseja ja -tutkintoja järjestävät riistanhoitoyhdistykset pääasiassa loppukesän ja alkusyksyn aikana. Suuremmissa kaupungeissa tutkintoja pidetään ympäri vuoden. Kurssi ei ole pakollinen, mutta se helpottaa Metsästäjän oppaan tietojen sisäistämistä. Tutkinnoista ja kursseista ilmoitetan paikallislehdissä. Kaikki tutkinnot ja kurssit löydät lisäksi RiistaWebin tapahtumatiedoista.

Milloin tulee ensimmäinen Metsästäjä-lehti tutkinnon suorittamisen jälkeen?
Mikäli olet tutkintotilaisuudessa ilmoittanut haluavasi maksaa kuluvan vuoden metsästyskortin, saat riistanhoitomaksun tilillepanokortin muutaman viikon kuluessa ja saat myös seuraavan mahdollisen Metsästäjä-lehden. Mikäli olet ilmoittanut haluavasi tulevan metsästysvuoden kortin, saat seuraavassa heinäkuussa Metsästäjän nelosnumeron ja sen mukana riistanhoitomaksun tilillepanokortin.

Missä metsästäjätutkintoja pidetään?
Tutkintoja järjestävät kaikki riistanhoitoyhdistykset. Niistä ilmoitetaan yleensä paikallislehdissä. Kaikki tutkinnot löytyvät myös osoitteesta www.riistaweb.riista.fi ja sieltä tapahtumatiedoista.

Missä voin käydä Helsingin seudulla metsästäjäkurssilla ja suorittaa tutkinnon ruotsinkielellä?
Ruotsinkielisiä tutkintoon valmentavia kursseja järjestävät lähinnä ruotsinkieliset riistanhoitoyhdistykset. Niitä kannattaa etsiä esimerkiksi Riistawebistä osoitteesta www.riistaweb.riista.fi. ja sieltä tapahtumatiedoista. Metsästäjätutkinnon voi suorittaa pääkaupunkiseudulla ruotsinkielellä jokaisessa tutkintotilaisuudessa, kun ilmoittaa ennen tutkintoa haluavansa ruotsinkielisen kysymyslomakkeen.

Mistä löytää koekysymyksiä?
Metsästäjätutkinnon kysymyksiä ei ole missään nähtävänä. Osoitteessa www.riista.fi, sen etusivulla on linkki, jossa lukee -Metsästäjätutkinnon esittelykysymykset. Tämän esittelykysymysgenerattorin avulla voi nähdä, minkä tyyppisiä tutkinnon kysymykset ovat. Samalla voi testata osaamistasoaan.

Mistä metsästäjänoppaan saa ostaa?
Opasta on myytävänä Metsästäjäin keskusjärjestön varastolla, riistanhoitoyhdistyksissä, metsästäjätutkintoon valmentavilla kursseilla sekä kirjakaupoissa. Sitä voi lainata myös useimmista kirjastoista.

Mitä kaikkea metsästäjäntutkintoon kannattaa päntätä ja liittyykö siihen tänä päivänä ampuma-osuutta?
Metsästäjätutkinnossa on kysymyksiä olennaisista metsästykseen, riistanhoitoon, lainsäädäntöön, riistaekologiaan, lajintunnistukseen, ampuma-aseisiin ja riista-alan organisaatioihin liittyvistä asioista. Tutkintoon ei kuulu ampumaosuutta, mutta useimmilla tutkintoon valmentavilla kursseilla käydään tutustumassa ampumarataan ja tällöin on myös mahdollisuus ampua.

Mitä maksaa Metsästäjän opas ja mistä niitä saa?
Metsästäjän opas maksaa Metsästäjäin keskusjärjestön varastolta 30 €. Mikäli se lähetetään postitse, tulevat lisäksi postikulut 11,15€. Oppaita on myynnissä myös tutkintoon valmentavilla kursseilla, joita riistanhoitoyhdistykset järjestävät. Lisäksi opasta myydään hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.

Mitä metsästäjäkurssi maksaa?
Kurssi on vapaaehtoinen ja toteutukseltaan hieman erilainen riippuen siitä, missä se järjestetään. Kurssista voidaan periä kustannuksia vastaava maksu, joka on yleensä ollut 10 - 25 euroa.

Mitä metsästäjätutkinto maksaa?
Metsästäjätutkinnon maksu säädetään metsästysasetuksessa. Tämänhetkinen maksu on 13 euroa.

Olen suorittanut metsästäjätutkinnon hyväksytysti, mutta unohdin laittaa rastin kohtaan, jossa kysytään haluaako kortin kuluvalle vai seuraavalle metsästysvuodelle.Joudunko suorittamaan tutkinnon uudestaan vai saanko kortin?
Sinun ei tarvitse suorittaa tutkintoa uudestaan, mutta Sinun kannattaa soittaa Metsästäjärekisteriin numeroon 03039777 ja kertoa tilanne. Mikäli tietosi ovat jo rekisterissä, voidaan kyseisessä kohdassa toimia haluamallasi tavalla.

Onko metsästäjätutkinnon tunnistustehtävissä pelkästään lintuja?
Ei ole, vaan tunnistettavana on myös nisäkkäitä

Onko metsästäjätutkinnossa lajintunnistuksien lisäksi vain vaihtoehtokysymyksiä vai onko siinä sellaisia kysymyksiäkin kuin esim. millä haulikoolla saa ampua metsoa?
Metsästäjätutkinnossa kaikki kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, joissa valitaan oikea vastaus annetuista vaihtoehdoista.

Onko vuoden 1990 Metsästäjän Opas vanhentunut metsästäjätutkintoa ajatellen?
Kyllä on. Tämän jälkeen Opas on uudistunut perusteellisesti ja sitä on päivitetty useita kertoja vuodessa säädösten muuttuessa. Mikäli haluat Oppaasi olevan edes suurin piirtein ajantasalla, sen tulee olla vuodelta 2003 tai uudempi.

Ovatko metsästäjätutkinnon tunnistuskuvat samoja kuin metsästäjän oppaassa?
Kyllä ovat.

Ovatko metsästäjätutkinnon tunnistuskuvat värillisiä vai mustavalkoisia??
Tunnistuskuvat ovat värillisiä maalauksia.

Pitääkö metsästäjätutkintoon ilmoittautua etukäteen, vai riittääkö että vain saapuu paikalle?
Metsästäjätutkinto on yleinen tilaisuus, johon voi kuka vain osallistua. Niinpä ilmoittautumispakkoa ei ole. Toisinaan tutkinnon järjestäjä kuitenkin haluaa tila- ym. järjestelyjen takia ilmoittauduttavan esimerkiksi puhelimella.

Rinnastetaanko Suomessa pysyvästi asuva "ulkomaalainen" Suomen kansalaiseen metsästäjätutkinnon suhteen, jos hän ei ole suorittanut tutkintoa kotimaassaan?
Kyllä. Hän voi toki suorittaa suomalaisen metsästäjätutkinnon. Tällöin hänet merkitään metsästäjärekisteriin suomalaisena metsästäjänä ja hän saa riistanhoitomaksun tilillepanokortin vuosittain riistanhoitomaksun maksettuaan.

Voiko alle 15-vuotias suorittaa metsästäjäntutkinnon ja hankkia metsästyskortin ennen aseenkantolupaan vaadittavaa 15-vuoden ikää?
Kyllä voi. Metsästäjätutkinnon suorittamiselle ei ole asetettu alaikärajaa. Alle 15-vuotias voi myös metsästää loukuilla tai jopa ampuma-aseella yli 18-vuotiaan aseen hallussapitoluvan omaavan henkilön välittömässä valvonnassa.

Voiko esim. lukihäiriöinen henkilö suorittaa metsästäjäntutkintoa suullisena kokeena?
Kyllä voi, kunhan häiriöstä on lääkärin tms. lausunto. Asia pitää sopia hyvissä ajoin ennalta tutkinnon järjestäjän kanssa. Jonkun pitää lukea kysymykset erillisessä tilassa kokelaalle ylimääräisen valvojan läsnäollessa.

Voiko metsästäjän tutkinnon suorittaa vieraalla paikkakunnalla?
Metsästäjätutkinnon voi suorittaa minka tahansa riistanhoitoyhdistyksen tutkintotilaisuudessa. Tilaisuudet ovat julkisia ja niihin on vapaa pääsy.

Voiko metsästäjätutkinnon suorittaa ilman että käy tutkintoon valmentavaa metsästäjäkurssia?
Kyllä voi. Kurssi ei ole pakollinen, mutta hyvin suositeltava. Siellä käydään läpi oleelliset asiat metsästykseen ja lainsäädäntöön liittyen. Kurssin käyminen helpottaa asioiden omaksumista ja siten myös tutkinnosta läpipääsyä.

Voiko metsästäjätutkinnon suorittaa missä tahansa, vai pitääkö se olla seuran kotipaikkakunnalla tai oman riistanhoitopiirin alueella?
Kyllä voi. Tutkinnon voi suorittaa minkä tahansa riistanhoitoyhdistyksen alueella. Tutkinnon suorittamisen jälkeen ilmoitetaan metsästäjärekisteriin, minkä riistanhoitoyhdistyksen jäseneksi uusi metsästäjä haluaa.

Voiko ulkomaillavakituisesti asuva Suomen kansalainen osallistua Suomessa metsästäjätutkintoon?
Kyllä voi. Suomen kansalaisen tuleekin aina suorittaa suomalainen metsästäjätutkinto saadakseen suomalaisen metsästyskortin.

Voinko käyda metsästäjätutkinnon Nilsiässä vaikka itse asun Siilinjärvellä?
Metsästäjätutkinnon voi suorittaa minkä tahansa riistanhoitoyhdistyksen tutkintotilaisuudessa. Henkilö ilmoitetaan suorittamisen jälkeen ensisijaisesti sen rhy:n jäseneksi, minkä alueella hänellä on kotipaikka.

Palaa alkuun

Copyright © 2004-2007 Metsästäjäin Keskusjärjestö
Palautetta RiistaWebistä - Etusivulle - Palvelun ylläpito Prime Solutions Oy