Suomen riistakeskus
RiistaInfo - Usein kysytyt kysymykset
 
 
Asun Hämeessä ja minulla on metsästyskorttti. Mummini asuu Suomenniemellä ja minun olisi tarkoitus alkaa metsästämään siellä. Mitä lupia tarvitsen siihen? Pitäisikö minun liittyä johonkin metsästysseuraan?
Mikäli Mummisi tai sukusi omistaa maata Suomenniemellä, kannattaa koittaa päästä siellä metsästysseuraan. Muussa tapauksessa voit koittaa saada viersluvan metsästysseuraan siellä. Siinä auttaa varmasti, jos Sinulla on sukulaisia Suomenniemellä metsästysseurassa.

Asun Jyväskylässä, mutta olen Kuhmon rhy:n jäsen. Voinko metsästää vapaasti Kuhmossa valtion mailla?
Metsästyslain 8 §:n mukainen ns. vapaa metsästysoikeus valtion alueilla koskee ko. kuntien alueilla kotipaikan omaavia henkilöitä. Koska kotipaikkasi on Jyväskylä, et voi metsästää Kuhmossa valtion mailla ilman lunastettua metsästyslupaa. Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyydellä ei ole tässä asiassa mitään merkitystä.

Asun Oulussa. Saanko metsästää Kuusamossa omilla maillani metsäkanalintuja?
Kyllä saat, mikäli et ole vuokrannut pois metsästysoikeuttasi Kuusamossa omistamiesi maiden osalta. Saat siis metsästää em. mailla, vaikka olisitkin Oulun rhy:n jäsen.

Asun Rovaniemellä. Voinko metsästää Sodankylässä valtion mailla?
Jos kotipaikkasi on Rovaniemi ja haluat metsästää Sodankylässä valtion mailla, sinun tulee hankkia Villin Pohjolan myymä metsästyslupa metsähallituksen maille.

Enollani on metsästyskortti ja aseen hallussapitolupa. Voinko käydä metsästämässä hänen kanssaan ilman metsästyskorttia.
Metsästykseen tarvitaan aina maksettu voimassaoleva metsästyskortti. Mikäli olet enosi mukana metsällä, mutta et metsästä, et luonnollisestikaan tarvitse metsästyskorttia.

Hirveä ja jänistä saa ampua yksityiselle tielle. Millainen on yksityinen tie, miten se poikkeaa yleisestä tms. tiestä?
Yleinen tie on viitoitettu sinisillä tai vihreillä kylteillä. Tiealue on lisäksi yleensä lunastettu valtiolle. Yksityisen tien alue on yleensä yksityisesä omistuksessa, eikä ole mitenkään erotettu muusta tilasta. Kun yksityinen maanomistaja vuokraa metsästysoikeutensa metsästysseuralle, kuuluu tilan kautta kulkeva yksityinen tie yleensä metsästysvuokra-alueeseen.

Hirvijahtiin voi periaatteessa osallistua henkilö jolla ei ole metsästyskorttia. Kuka vastaa jos tälläinen henkilö ampuu esim. vahingossa ihmistä?
Metsästyksenjohtajalla ei ole enää velvollisuutta tarkastaa metsästyskorttia ennen jahdin alkua. Hän voi sen kuitenkin tarvittaessa tehdä, koska hänen tulee huolehtia, että metsästystä koskevia säädöksiä noudatetaan. Mikäli hirvijahtiin osallistuu henkilö, jolla ei ole voimassaolevaa metsästyskorttia, ei metsästäjävakuutuskaan ole hänen osaltaan voimassa.

Hirvimetsällä on oltava punainen tai oranssi päähine sekä samankaltainen takki tai liivi. Onko sallittua olla muunvärinen liivi tai takki kuin oranssi tai punainen, esim.neonvihreä ?
Ei saa. Takin tai liivin tulee olla käytännössä punainen tai oranssi. Vihreä ei ole samankaltainen väri.

Isälläni on kaksi haulikkoa ja minulla on rinnakkaislupa lupa toiseen niistä. Tarvitsenko hallussapito- tai rinnakkaisluvan myös isäni toiseen haulikkoon, jos käytänkin sitä.
Mikäli Sinulla on hallussapito- tai rinnakkaislupa haulikkoon, voi lainata myös jotain muuta haulikkoa. Voit siis lainata metsästystä varten muutakin haulikkoa, kuin sitä mihin sinulla on lupa.

Jos alle 15- vuotias henkilö lainaa asetta metsästykseen yli 18-vuotiaalta välittömän valvonnan alaisena, niin pitääkö valvovalla henkilöllä olla hallussapitolupa juuri siihen aseeseen jota alle 15- vuotias käyttää?
Yli 18-vuotias voi lainata aseen ja antaa sen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, mikäli hänellä on hallussapitolupa kyseisenlaiseen aseeseen. Näin olleen juuri kyseiseen aseeseen hänellä ei tarvitse olla lupaa.

Jos ampumani riistalintu vain haavoittuu, niin miten se pitää lopettaa?
Haavoittunutta eläintä on etsittävä aikaa ja vaivoja säästämättä. Kun se löytyy, se tulee lopettaa mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. Lopettamistapa voi olla esimerkiksi napakka isku kovalla esineellä päähän tai niskaan.

Jos hirvieläimiä metsästämässä on kaksi tai useampi henkilöä, onko yhden oltava johtaja tai varajohtaja?
Metsästyksen johtajan on oltava mukana seuruejahdissa, sillä seuruemetsästyksessä johtajan vaativien tehtävien hoitaminen tarkoittaa käytännössä mukanaoloa. Seurue on kyseessä, kun metsällä on enemmän kuin yksi henkilö. Mikäli hirvieläintä kytätään tai jäljitetään yksin, tulee metsästyksenjohtajan olla tietoinen asiasta ja hänen määräyksiään tulee noudattaa.

Jos metsästys seura ei ajallaan päätä metsästysajoista niin metsästetäänkö valtion aikojen mukaan?
Metsästysajat säädetään metsästysasetuksesssa. Riistanhoitopiirit voivat riistakannan tilan niin vaatiessa kieltää jonkin lajin metsästämisen tai rajoittaa sitä jonkin riistanhoitoyhdistyksen alueella, yhdistystä ensin kuultuaan. Mikäli metsästysseura ei päätä omalta osaltaan tiukennuksia alueellisiin rajoituksiin, ovat edellä mainitut rajoitukset voimassa.

Jos minulla on metsästyskortti, mutta ei aseenkantolupaa, niin saanko metsästää aseella, johon minun isälläni on kantolupa?
Mikälin Sinulla on metsästyskortti, niin voit metsästää yli 18-vuotiaan henkilön välittömässä valvonnassa ampuma-aseella.

Katsotaanko ajoneuvon suojasta ampumiseksi, jos rakentaa kyttäyskopin rekisteristä poistetusta ajoneuvosta?
Mikäli ajoneuvo on käyntikuntoinen, sitä voidaan pitää moottorikäyttöisenä ajoneuvona, jollaisen suojasta ampuminen on kielletty.

Kesämökilläni on minkkejä. Minkälaisilla loukuilla voin niitä pyydystää.
Ensimmäinen edellytys on, että Sinulla on voimassaoleva metsästyskortti. Hyvin toimiva loukkumalli on verkkoloukku ns. minkkikilleri, joka on tehty minkkiverkosta ja jossa pääty sulkeutuu jousien ja stopparin avulla. Myös ns. keinulautamallinen loukku on toimiva ja sellaisen voi helposti tehdä itsekin piirustusten perusteella. Nämä elävänäpyytävät loukut on koettava vähintään kerran vuorokaudessa. Minkkikillereitä voi ostaa metsästystarvikkeita myyvistä liikkeistä.

Koska ja missä saa tappaa kissan?
Villiintynyt kissa kuuluu rauhoittamattomiin eläimiin. Kissa katsotaan villiintyneeksi, kun se hankkii ravintonsa luonnosta. Rauhoittamattoman eläimen voi tappaa maanomistaja tai metsästysoikeuden haltija. Käytännössä on vaikea määrittää, onko kissa villiintynyt vai ei. Tämän vuoksi irrallaan kulkeva kissa tulisi pyydystää elävänäpyytävällä loukulla ja toimittaa paikalliseen löytöeläinten vastaanottopisteeseen.

Koska metsäkauris on hirvieläin, tuleeko sen metsästäjän käyttää punaista tai oranssinpunaista vaatetusta?
Metsäkauriin metsästyksessä ei tarvitse käyttää punaista vaatetusta. Seuruemetsästyksessä esimerkiksi punaisen lakin käyttäminen on kuitenkin suositeltavaa.

Kuinka hirven teurasjätteitä tulee käsitellä?
Riistaeläinten teurasjätteet eivät ole lainsäädännön tarkoittamaa eläinjätettä. Niiden käsittelystä ei ole siten mitään erityisiä määräyksiä. Riistaeläinten teurasjätetteitä voi esimerkiksi käyttää kettuhaaskana.

Kuinka lähellä asuinrakennusta saa metsästää?
Eläintä ei saa ampua 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa. Kielto koskee kuitenkin vain ampumista. Sinänsä metsästys ei ole kiellettyä lähempänäkin asuttua rakennusta. Esimerkiksi pienpetoloukkuja voi pitää lähempänäkin, kunhan eläimen lopetus tapahtuu vähintään säädetyn matkan päässä.

Kuinka lähellä asuttua rakennusta voi ampua riistaeläintä?
Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa ei eläintä saa ampua 150 metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan.

Kuinka monella patruunalla saa ladata pulttilukkoisen tai vastaavan aseen hirvieläinten metsästyksessä?
Metsästyslaissa oleva patruunamäärärajoitus koskee itselataavia aseita. Täten pulttilukkoisen aseen patruunamäärää ei ole rajoitettu.

Kuinka monta asetta voi kuljettaa autossa samanaikaisesti? Aseet eivät ole ladattuja ja ovat pakattu suojapusseihin.
Autossa kuljetettavien aseiden määrää ei ole rajoitettu. Ne pitää kuitenkin aina kuljettaa autossa lataamattomana ja suojuksessa tai suojatussa tilassa, johon ei ole pääsyä auton ohjaamosta käsin.

Kuinka monta patruunaa voi ladata itselataavaan haulikkoon metsästystilanteessa?
Sallittu patruunamäärä riippuu metsästettävästä eläinlajista. Itselataavaa asetta, jonka lippaaseen mahtuu enemmän kuin kaksi patruunaa, ei saa käyttää riistalintujen, metsäjäniksen, euroopanmajavan, suden, karhun, hillerin, saukon, näädän, ilveksen, itämeren norpan, kirjohylkeen, hallin eikä rauhoittamattomien lintujen ampumiseen (869/1998). Muita eläinlajeja metsästettäessä lippaaseen saa mahtua enintään kolme patruunaa.

Kuinka monta patruunaa voi ladata pumppuhaulikkoon metsästystilanteessa?
Metsästyslain 33§:n ja metsästysasetuksen 16§:n rajoitukset koskevat vain itselataavia aseita, joten pumppuhaulikon patruunamäärää ei ole rajoitettu.

Kuinka paljon metrejä pitää olla yleisestä tiestä, jotta saa metsästää esim kanalintuja?
Metsäkanalintuja ei saa metsästää metsästäjän tai linnun olleessa tiellä, ei siis edes yksityisella tiellä. Metrimääriä ei ole erikseen asetettu, mutta varmuudella ollaan pois tiealueelta, kun ollaan tieltä katsoen ojan tai tieluiskan toisella puolella.

Kuinka tulkitaan 150 metrin ampumiskielto asutun rakennuksen läheisyydessä?
Kielto tarkoittaa sitä, että ampuja ei saa olla 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta ilman erityistä lupaa.

Kuka tai mikä taho päättää esimerkiksi hirvieläinten pyyntilupien lukumäärän?
Pyyntiluvat myöntää riistanhoitopiiri. Paikallinen riistanhoitoyhdistys antaa pyyntiluvista lausunnon, jonka piiri huomioi lupia myöntäessään. Pyyntilupien lukumäärää määritettäessä otetaan huomioon maa- ja metsätalousministeriön asettamat alueellliset kantatavoitteet sekä hirvieläinten aiheuttamat vahingot.

Kun jahtipääliköllä ei ole oikeutta tarkastaa ampumakoetodistusta, niin kuka sitten valvoo että koe on voimassa?
Metsästyksenjohtajan velvollisuus ei ole enää tarkastaa ampukakoetodistuksen voimassaoloa. Vastuu säädösten noudattamisesta on jokaisella metsästäjällä itsellään. Metsästyksenjohtajalla on kuitenkin velvollisuus huolehtia, että metsästystä koskevia säädöksiä noudatetaan. Täten hän voi tarvittaessa pyytää ko. todistuksen nähtäväkseen. Hirviporukka voi lisäksi sopia keskenään, että ampumakoetodistukset tarkastetaan ennen jahdin alkua, vaikkei siihen velvoitetta olekaan.

Kun metsästysseuran alueella jäsen ruokkii sepelkyyhkyjä omin kustannuksin, kuinka lähelle ruokintapaikkaa muu seuran jäsen saa mennä ampumaan kyyhkysiä?
Mikäli ruokinta tapahtuu seuran alueella, niin mitään lakiin perustuvaa välimatkaa ei ole. Metsästäminen toisen ylläpitämältä ruokintapaikalta tai sen läheisyydestä hänen siitä tietämättään, on kuitenkin hyvien tapojen vastaista.

Kun minulla on aseeseen hallussapitolupa ja voimassa oleva metsästyskortti niin voinko metsästää metsäkaurista omilla maillani, vaikka en kuulu metsästysseuraan? Maita ei ole vuokrattu metsästys seuralle.
Kyllä voit, mikäli riistanhoitopiiri ei ole rauhoittanut kaurista riistanhoitoyhdistyksesi alueella tai rajoittanut sen metsästystä muulla tavalla. Saadusta saaliiista tulee kuitenkin ilmoittaa riistanhoitopiirille 7 vrk:n kuluessa kaadosta.

Kun moottoriajoneuvossa ei saa kuljettaa maastossa asetta, niin koskeeko se myos pienpetoluolille menoa. Jos matka on pitkä niin silti ei moottorikelkassa saa viedä aseita mukanaan paikan päälle?
Kyllä koskee. Matka on taivalletava käyttämättä moottoriajoneuvoa.

Kuulu metsästysseuraan poronhoitoalueella. Saanko metsästää karhua kiintiön puitteissa muualla poronhoitoalueella kuin oman metsästysseurani alueella?
Mikäli asut jossain poronhoitoalueen kunnassa, voit metsästää asuinkunnassasi valtion mailla ilman erillistä metsästyslupaa.

Menetänkö oikeuden metsästää valtion mailla Pudasjärvellä, mikäli siirrän väliaikaisesti kirjani toiselle paikkakunnalle opiskelujen ajaksi?
Mikäli siirrät kirjasi toiselle paikkakunnalle menetät oikeutesi metsästää valtion mailla Pudasjärvellä. Henkilön kotikunta on se, missä hän on kirjoilla.

Metsästyksen määrittelyssä mainitaan metsästykseen koulutetun koiran tai muun eläimen käyttö. Minkä muun eläimen voi kouluttaa avuksi metsästykseen?
Periaatteessa minkä tahansa. Tulee kuitenkin huomioida, että luonnonvaraisen eläimen ottaminen elätettäväksi on eläinsuojelulain mukaan pääsääntöisesti kielletty. Samoin tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimelle on kielletty.

Metsästysseuralla on hirviluvat kahden eri yhteisluvan alueilla. Voiko seura huomioida kahden eri yhteisluvan hirvilupamäärät ja lupien rajoitukset koskemaan koko metsästysaluettaan.
Ei voi, vaan kummankin yhteisluvan lupamääriä ja ehtoja noudatetaan luvan perusteena olevalla myöntöalueella.

Metsästän pienoiskiväärillä (.22 WMR) metsäkanalintuja. Onko äänenvaimentimen käyttö metsästyksessä sallittua?
Äänenvaimentimen käyttö metsästyksessä on sallittua. Kuitenkin luodin osumaenergian piipun suusta mitattuna pitää olla vähintään 100 joulea. Tämä vaatimus ei täyty kaikilla pienoiskivääri - panos- ja äänenvaimentajayhdistelmillä. Metsäkanalinnuista metson ja teeren osalta luodin painon tulee olla vähintään 2,5 g ja osumaenergian E100>200 J.

Miksi haulikon lyijypatruunoilla ei saa ampua vesilintuja?
Metsästyslaki kieltää lyijyhaulien käytön vesilintujen metsästyksesssä. Lyijyhaulien käyttö on vesilintuja metsästettäessä kiellettyä riippumatta siitä, ammutaanko vesilintua vesistön äärellä vai kuivalla maalla, esimerkiksi pellolla. Kiellon syynä ovat lyijyn todetut haittavaikutukset linnuille. Vesilinnut noukkivat ammuttuja hauleja pohjasta ja vesikasvien päältä. Ruoansulatuskanavasta muuhun elimistöön liuetessaan suuri määrä hauleja voi aiheuttaa myrkytyksen.

Miksi Suomessa ei saa ampua metsakanalintuja tammikuun loppuun asti kuten esimerkiksi Ruotsissa?
Syynä lienee se, että metsäkanalintujen metsästys on Suomessa monin verroin suositumpaa kuin Ruotsissa. Ruotsissa metsäkanalintuja ammutaan vuosittain niin vähän, että koiraiden ampuminen talvella ei vaikuta lintukantoihin negatiivisesti.

Mikä on lain sallima patruunamäärä itselataavassa haulikossa metsäkaurista metsästettäessä?
Metsäkaurista metsästettäessä saa itselataavassa haulikossa lippaaseen mahtuva patruunamäärä olla enintään kolme.

Millaisen luvan ja minkälaiset maksut täytyy Pohjois-Lapissa asuvan maksaa voidakseen pyytää riekkoa ansoilla perinteiseen tapaan?
Riekkoa ja kiirunaa saa pyytää ansoilla Enontekiö, Utsjoen ja Inarin kunnissa. Kyseessä olevassa kunnassa asuva henkilö voi pyytää edellä mainittuja eläimiä kotikuntansa valtion mailla ilman erillisiä maksuja tai lupia. Muualla asuvan henkilön tulee hankkia metsästyslupa valtion omistamille maille.

Millaisilla teillä voi asetta kuljettaa autossa niin että se ei ole suojuksessa?
Metsästysasetta tulee kuljettaa aina autossa lataamattomana ja sijoitettuna suojukseen tai suojattuun tilaan. Suojatuksi tilaksi luetaan auton tavaratila, jossa olevaan aseeseen ei pääse auton sisätiloista käsiksi.

Milloin metsästysvuosi alkaa?
Metsästysvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

Milloin pitää ilmoittaa poliisille haavoitetusta hirvieläimistä? Pitääkö ilmoittaa ohiammutuista laukauksista?
1.8.2005 alkaen ei ole enää velvollisuutta ilmoittaa poliisille haavoituneesta hirvieläimestä. Sen sijaan haavoittuneesta suurpedosta tai villisiasta tulee poliisille ilmoittaa. Mikäli haavoittunut hirvieläin kulkee naapurialueelle kannattaa asiasta ilmoittaa kuitenkin alueen metsästysoikeuden haltijalle. Selvistä ohilaukauksista ei tarvitse ilmoittaa kuin lähinnä metsästyksen johtajalle.

Minkälainen hirviliivin värin tulee olla?
Hirvieläinten metsästyksessä käytettävän päähineen tai päähineen suojuksen tulee MA 22 §:n mukaan olla punainen tai oranssinpunainen. Liivin tulee olla väritykseltään samantapainen.

Minkälaisen kantoluvan saa, jos on alle 15v. Minulla on metsästyskortti.
Alle 15-vuotias ei voi saada hallussapitulupaa ampuma-aseeseen. Hän voi kuitenkin metsästää asetta käyttäen yli 18-vuotiaan hallussapitoluvan omaavan henkilön välittömässä valvonnassa.

Minä vuonna sorsastuksen aloitus siirtyi keskiyöstä keskipäivään?
Sorsastuksen aloitus siirtyi vuorokauden vaihteesta puoleen päivään vuonna 1960.

Missä ja kenen luvalla saa sorsastaa?
Sorsastukseen, kuten kaikkeen muuhunkin metsästykseen tarvitaan metsästysoikeus tai metsästysoikeuden haltijan lupa metsästää kyseisellä alueella. Sorsastustupia myöntävät metsästysseurat ja vesialueiden osakaskunnat yleensä maksua vastaan. Myös valtion mailla on mahdollisuus sorsastaa pienriistaluvalla sekä jossain tapauksissa yksityisten omistamilla maa- tai vesialueilla.

Missä ja koska määritellään metsäkanalintujen metsästysajat?
Metsästysajat, tai itse asiassa rauhoitusajat, on määritelty metsästysasetuksessa. Riistanhoitopiirin on kiellettävä riistaeläimen metsästys tai rajoitettava sitä, jos ko. eläimen kannan säilyminen riistanhoitoyhdistyksen alueella vaarantuu. Ennen päätöstä on piirin kuultava riistanhoitoyhdistystä. Näin ollen rhp voi lyhentää metsästysaikaa tai rauhoittaa lajin kokonaan enintään kolmeksi vuodeksi. Rauhoituspäätös on tehtävä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Rauhoituspäätökset julkaistaan kuulutuksena Metsästäjä-lehden nelosnumerossa, joka ilmestyy heinäkuun puolivälissä.

Missä Uudenmaan riistanhoitopiirin alueella on valtion yleiset luodot?
Luettelo valltion yleisistä luodoista Uudenmaan alueella löytyy osoitteesta www.riista.fi/uusimaa ja sieltä osiosta riistanhoito ja metsästys.

Mistä ja milloin voi ostaa luvan metsäkanalintujen pyyntiin Valtion maille?
Pienriistalupien myynti valtion maille tapahtuu porrastetusti. kahdessa periodissa. Ensimmäinen alkaa kesäkuun alussa ja toinen elokuun lopussa. Lupamyynnin puhelinnumero on 0203 44 122. Internet-myynti tapahtuu osoitteesta www.villipohjola.fi., josta löydät myös lisätietoa asiasta. Metsähallituksen metsästyslupia välittää myös Villin Pohjolan puhelinpalvelu.

Mistä löytyy Internetistä hirvieläinten saalisilmoituslomake?
Saalisilmoituslomake löytyy MKJ:n kotisivuilta www.riista.fi:n lomakepalvelusta, kun otat pyyntilupalomakkeet ja sitten pyyntiluvan ilmoituslomakkeet.

Miten ampumakoe muuttuu vuodelle 2006 vai onko se vain huhupuhetta ?
Ampumakokeen mahdolliset säädösmuutokset ovat suunnitteluasteella, joten niistä tiedotetaan myöhemmin.

Miten kotipaikka määritellään koskien vapaata metsästysoikeutta valtion mailla? Riittääkö, että omistaa kunnassa kesämökin tai esimerkiksi kakkosasuntona rivitalo-osakkeen?
Ei riitä. Henkilön kotipaikka on kunnassa, missä hän asuu vakituisesti ja on "kirjoilla"

Mitkä ovat Helsingin, Espoon ja Kirkkonummen edustalla kylärajojen ulkopuolella olevat valtion yleiset luodot, joilla saa kuka vain metsästää?
Alla oleva lista löytyy mm. Internetistä Uudenmaaan rhp:n sivuilta: HELSINKI: Länsi-Tonttu/Västertokan, Bändaren/Päntäri, Märäskrin/Tammaluoto, Lökhällen/Sipulipaasi, Möllarn/Mylläri, Gråsälsbådan, Västerbådan, Sankbådan. ESPOO: Berggrund. KIRKKONUMMI: Söderskärs-Söderbåda, Söderskärs-Norrbåda.

Mitä eläimiä esimerkiksi kanalinnuista saa metsästää pienoiskiväärillä?
Pienoiskiväärin luodin osumaenergian tulee olla piipunsuusta mitattuna vähintään 150 joulea. Tällaisella aseella voi metsästää kanalinnuista pyytä, riekkoa, fasaania ja muista linnuista sepelkyyhkyä ja sorsalintuja, ei kuitenkaan hanhea.

Mitä hirven yhteislupa käytännössä tarkoittaa? Voiko vuokra-alueista poikkeavan rajan sopia maastossa metsästysseurojen kesken?
Yhteisluvasta ei ole olemassa erillisä säännöksiä. Käytännössä seurat sopivat, että heidän hallussaan olevia alueita käytetään yhden lupahakemuksen perusteina. Samalla valtuutetaan joku tai jokin taho hakemaan lupaa. Mikäli yhteisluvan sisällä "siirrellään" rajoja, ovat "naapuriseuran" alueella metsästävät käytännössä "vierasluvalla toisen seuran alueella".

Mitä riistaa saa myydä?
Metsästysasetuksen 31§ mukaan Suomessa metsästetyn kanadanhanhen, metsähanhen, heinätavin, allin, telkän, tukkakoskelon, isokoskelon, pyyn, teeren ja metson samoin kuin niiden tunnistettavien osien tai niistä valmistettujen tuotteiden kauppa on kielletty (869/1998). Muiden riistaeläinten lihaa tai muita osia saa pitää kaupan. Suurpetojen osalta myyjällä tulee olla Cites - todistus, joka todistaa, että eläin on laillisesti pyydetty.

Moottoritie kulkee metsästysalueittemme halki. Asettaako tien läheisyys rajoituksia metsästykselle?
Moottoritie on maantie, jolla riistaeläimen ampuminen on kielletty. Tiealue jatkuu mahdollisen ojanluiskan ulkoreunaan saakka. Muutoin ei ole asetettu mitään minimietäisyyksiä moottoritiestä, jotka rajoittaisivat metsästämistä tai ampumista. Vaaraa tai vahinkoa ei kuitenkaan saa toiselle aiheuttaa, joten reilu varoetäisyys tiealueesta tulee pitää.

Määrääkö jahtipäällikkö, mitä hirviä saadun luvan puitteissa ammutaan vai voiko jahtiporukka vaikka äänestää asiasta?
Metsästyksenjohtaja suunnittelee ja johtaa käytännön metsästystapahtuman sekä huolehtii turvallisuustoimenpiteistä ja siitä, että säädöksiä noudatetaan. Muut ja laajemmat asiat päättää jahtiporukka keskenään. Esimerkiksi se, millaisia eläimiä syksyn aikana ammutaan tai koska metsästetään, ovat porukan kesken päätettäviä asioita.

Naapuriseura haavoitti hirveä,joka tuli meidän seuramme maille. Seuramme ampui hirven samana päivänä. Kummalle seuralle hirvi kuuluu?
Hirvi kuuluu sille, jolla on kyseisellä alueella (alue, jolle se kaatui) pyyntilupa hirvelle. Mikäli hirvi olisi naapuriseuran alueella ampumisen jälkeen kulkeutunut alueellenne ja kuollut sinne itsestään, olisitte silloinkin halutessanne saanut pitää hirven.

Olen 12 vuotias. Miten voin osallistua metsästykseen?
Jos Sinulla on metsästyskortti suoritettuna, niin voit metsästää ampuma-aseella yli 18-vuotiaan hallussapitoluvan omaavan henkilön välittömässä valvonnassa. Mikäli olet suorittanut ampumakokeen, niin voi metsästää välittömässä valvonnassa myös hirvieläimiä tai karhua rihlatulla luotiaseella.

Olen ostanut kolmen hehtaarin tilan, joka sijaitsee paikallisen metsästysseuran alueella. Kellä on metsästysoikeus ostamallani tilalla? Voivatko metsästysseuran jäsenet metsästää omistamallani alueella?
Metsästysoikeus on lähtökohtaisesti alueen omistajalla. Mikäli alueesi on ollut vuokralla paikallisella metsästysseuralla, on sinulla kolme kuukautta aikaa irtisanoa sopimus siitä tiedon saatuasi. Mikäli et irtisano sopimusta, jatkuu vuokrasopimus sellaisena kuin se on edellisen omistajan aikana tehty. Asiasta kannattaa sopia metsästysseuran kanssa.

Omistan kappaleen metsää, mutta minulla ei ole aseenkantolupaa eikä metsästyskorttia. Saanko ylipäätään metsästää mitään omilla maillani ja mitä rajoituksia minun tulee ottaa huomioon?
Metsästysoikeus kuuluu maanomistajalle. Jotta voi harjoittaa metsästystä, tulee kuitenkin suorittaa metsästäjätutkinto ja tämän jälkeen maksaa riistanhoitomaksu. Nämä ovat myös edellytys aseen hallussapitoluvan saamiselle. Metsästettäessä tulee ottaa huommioon mahdolliset riistanhoitopiirien asettamat rajoitukset, jotka julkaistaan muun muassa Metsästäjä-lehdessä. Metsästäjä-lehti lähetetään kaikille rh-maksun maksaneille.

Omistan puoliautomaattikiväärin, jota käytän hirven ja karhun metsästykseen. Montako patruunaa saa olla lippaassa hirvijahdissa ja montako karhujahdissa?
Hirven metsästyksessä voi käyttää itselataavaa asetta, jonka lippaaseen saa mahtua enintään kolme patruunaa. Sen sijaan karhun metsästyksessä saa itselataavan aseen lippaaseen mahtua enintään kaksi patruunaa.

Onko kauriin metsästyksessä voimassa pinta-ala vaatimus 500 ha? Voiko pyytää pienemällä alueella?
Metsäkauriin metsästyksessä ei ole alueen minimivaatimusta. Järkevän ja kestävän metsästyksen toteuttamiseksi kannattaa alueiden olla kuitenkin suurempia, sillä niiden elinalueetkin ovat yleensä useita satoja hehtaareja.

Onko kivääri ladattu,jos poistaa patruunan patruunapesästä mutta jättää lippaaseen siellä olevat patruunat.
Ase on ladattu, mikäli patruuna on patruunapesässä.

Onko laillista ajattaa jänistä vieraan henkilön koiralla henkilön ollessa mukana ilman asetta, alueella johon minulla on metsästysoikeus?
Kyllä on. Vieras henkilö on mukana koiranohjaajana, eikä harjoita tällöin metsästystä.

Onko laillista ampua sorsaa tilanteessa, jossa seison omalla maallani, mutta sorsa on yhteisellä vesialueella?
Sekä metsästäjän, että metsästettävän eläimen tulee olla alueella, johon on metsästysoikeus tai oikeus metsästää. Useimmissa tapauksissa yhteiset vesialueet on vuokrattu metsästyskäyttöön jollekin metsästysseuralle. Tällöin metsästysoikeus vesialueella on ko. seuralla ja lupa tulee saada heiltä. Mikäli yhteistä aluetta ei ole vuokrattu seuralle, on osakkailla periaatteessa osuuslukunsa mukainen oikeus metsästää. Sen määrittäminen käytännössä on kuitenkin hankalaa.

Onko lyijyhaulien käyttö kielletty, jos ampuu vesilintua kaukana vesistöstä?
Metsästyslain mukaan lyijyhaulien käyttö on kielletty vesilintujen metsästyksessä. Mikäli vesilintua ammutaan esimerkiksi pellolla, tulee siten käyttää lyijyttömiä hauleja.

Onko metsäkauris 1.8.2005 voimaan astuvan lainmuutoksen jälkeen yhä hirviläin?
Kyllä on. Jos metsästysvuokrasopimus on tehty kaikelle riistalle tai hirvieläimille, se koskee myös metsäkaurista. Mikäli sopimus on tehty vain pienriistalle, ei hirvieläimiä eikä siis myöskään metsäkaurista saa metsästää.

Onko metsästykseen ikärajaa?
Ei ole. Metsästäjätutkinnolle ja sitä kautta metsästäjäksi tulemiselle ei ole asetettu alaikärajaa. Käytännössä itsenäisen metsästyksen alaikäraja on 15 vuotta, koska silloin voi huoltajan luvalla saada hallussapitoluvan ampuma-aseeseen.

Onko metsästyksenjohtajalla oikeus kieltää osallistumasta hirvijahtiin jos kieltäytyy esittämästä hänelle ampumakoetodistusta tai metsästyskorttia?
Mikäli metsästyksenjohtaja haluaa nähdä ko. todistukset, on metsästäjän ne näytettävä. Muutoin metsästyksenjohtaja voi kieltää metsästäjää osallistumasta metsästykseen, sillä hän ei voi olla tällöin varma, että metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan.

Onko metsästyksenjohtajalla velvollisuus tarkastaa metsästyksessä käytettävien koirien rabiesrokotuksen voimassaolo?
Ei ole. Hirvieläinten metsästyksenjohtajan tulee muiden tehtäviensä ohella huolehtia, että metsästystä koskevia säädöksiä noudatetaan. Velvollisuutta rokotustodistuksen tarkastamiseen ei ole.

Onko metsästys omalla maalla rantakaava-alueella sallittua?
Kaava ei sinänsä vaikuta metsästykseen. Metsästys on sallittua, mikäli esimerkiksi etäisyys lähimpään asuttuun rakennukseen on yli 150 metriä tai ei muuten aiheuteta vaaraa.

Onko metsästyslaissa tai -asetuksessa pykälää, joka kieltää hirvenmetsästyksen alkoholin vaikutuksen alaisena?
Tällaista pykälää ei suoranaisesti ole. Metsästyslain 20 §:n mukaan metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai toisen omaisuudelle. Metsästysasetuksen 23 § säätää metsästyksen johtajan tehtävistä. Kohdassa 4 mainitaan, että metsästyksenjohtajan tulee seuruemetsästyksessä henkilökohtaisesti valvoa, että turvallisuusmääräyksiä ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan. Tämä antaa käytännössä metsästyksenjohtajalle valtuuden estää humaltuneen henkilön osallistumisen metsästykseen ampujana.

Onko se metsästämistä,jos on koiran kanssa kaislikossa ja koira sattuu tuomaan sorsastuksessa pudonneen linnun? Tarvitsenko lupia tai edes metsästyskorttia, jos olen koiran kanssa ja seuran jäsen toimii ampujana?
Metsästys on kyseessä silloin, kun liikkeellä ollaan pyyntitarkoituksessa. Jos koira tuo jonkun muun ampuman linnun, niin kyseessä ei ole metsästys. Niinpä metsästyskortiton henkilö voi esimerkiksi toimia koiranohjaajana metsästävälle henkilölle.

Onko tarhassa olevan eläimen ampuminen metsästystä?
Ei ole. Eläinsuojelulain mukaan tuotantotarkoituksessa tarhatun eläimen tappaminen metsästyksellisin keinoin ampumalla on kielletty. Eläimen lopettamisesta säädetään eläinsuojelulainsäädännössä. Metsästystä on ML 2§:n mukaan luonnonvaraisen riistaeläimen pyydystäminen. Monissa maissa tarhametsästys on sallittua.

Onko valtion yleisillä luodoilla sallittua käyttää luodikkoa vesilinnustukseen, kun ampuma-alue on merelle päin ja näkyvyys on useita kilometrejä eikä taustalla ole saaria yms.?
Luodikkoa saa käyttää vesilinnustukseen. Metsästäjän ei saa kuitenkaan aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa kenellekään. Merialueella luodikolla ammuttaessa esimerkiksi kimmokevaara on suuri.

Onko Vantaan alueella minkäänlaista metsästysmahdollisuutta?
Vantaan kaupungin alueella on metsästykseen kelvollista aluetta ja myös useita metsästysseuroja.

Onko Villin Pohjolan myöntämät luvat ja pisteytykset vain valtionmaille? Eli yksityisille maille ei ole pisteytyksiä, vai onko?
Villi Pohjola myöntää valtion maille metsästyslupia, joissa saaliseläimille on pisteytys ja pisteille enimmäismäärä. Yksityiset maanomistajat tai metsästysseurat voivat myydä halutessaan vastaavia metsästyslupia alueilleen. Yleensä vastaavaa pisteytystä ei kuitenkaan ole käytössä, vaan käytössä ovat lajikohtaiset kiintiöt.

Paljonko metsäkauriin kauriin kaatolupa maksaa?
Metsäkauriin metsästykseen ei tarvita pyyntilupaa, joten mitään valtiolle tilitettävää kaatolupamaksuakaan ei ole. Metsästysseura tai muu metsästysoikeudenhaltija voi kuitenkin päättää jonkinlaisen maksun, joka peritään metsästäjältä hänen kaatamastaan kauriista.

Paljonko on karhunkaatoon vaadittava minimimäärä energiaa luodilta jouleina? Onko luodin painossa rajoituksia?
Mikäli asetta käytetään karhun ampumiseen, niin luodin painon on oltava vähintään 9 g ja osumaenergian 100 päässä piipun suusta vähintään 2700 joulea tai jos luoti painaa vähintään 10 g, niin osumaenergian 100 päässä piipun suusta tulee olla vähintään 2000 joulea.

Pitääkö karhunmetsästyksessä käyttää punaista vaatetusta?
Ei tarvitse. Niin sanottujen huomioväristen vaatteiden käyttäminen on pakollista ainoastaan hirveieläinten metsästyksessä, lukuunottamattta metsäkauriin metsästystä.

Pojallani(13v) on metsästyskortti. Minulla on aseenkantoluvat haulikkoon ja hirvikivääriin. Saako poikani metsästää yksin ilman mukanaoloani minun aseillani?
Henkilö, jolla on metsästyskortti, mutta jolla ei vielä ikänsä puolesta voi olla aseen hallussapitolupaa, voi metsästää yli 18-vuotiaan aseen hallussapitoluvan omaavan henkilön välittömässä valvonnassa. Nuori henkilö voi lainata vanhemman asetta tai käyttää tämän toista asetta. Ase voi olla myös lainattu joltakin kolmannelta henkilöltä. Välitön valvonta tarkoittaa sitä, että aseen hallussapitoluvan omaava henkilö on välittömässä läheisyydessä ja voi puuttuu hallussapitoluvattoman henkilön toimintaan.

Rikonko lakia, jos ajan edellisenä päivänä avolava-auton pellon reunaan ja rakennan lavalle kyttäystornin. Sitten kävelen seuraavana aamuna aseen kanssa torniin kyttäämään peuraa?
Riistaeläintä ei saa ampua moottorikäyttöisestä ajoneuvosta eikä sen suojasta. Niin ikään ampuminen on kielletty välittömästi pysäyttämisen jälkeen sataa metriä lähempänä ajoneuvoa. Mikäli rakennat auton lavalle kyttäystornin, tulkitaan se siten, että ammut vähintäänkin auton suojasta. Sinänsä autolla ei ole käytännössä varsinkaan seuraavana päivänä mitään roolia asiassa. Niinpä torni kannattaakin rakentaa suoraan maan päälle ja käyttää autoa kulkuneuvona.

Ruotsissa vakituiseen asuvalla Suomen kansalaisella on oikeus saada suomalainen ampumakoetodistus, kun hänellä on voimassa oleva suomalainen metsästyskortti ja suoritettu ruotsalainen ampumakoe. Kuinka pitkäksi aikaa kortti kirjoitetaan ja mitä siitä peritään?
Riistanhoitoyhdistys kirjoittaa kortin vuodeksi. Todistuksen antamisesta rhy voi periä kustannuksia vastaavan maksun.

Saako 1.6. alkaen metsästää koirashaahkoja kuten aiemminkin?
Kyllä saa. 1.6. alkava koirashaahkanmetsästys ei ole kevätmetsästystä.

Saako 16-vuotias metsästää isän luvalla valtion mailla isän kanssa, vai pitääkö olla omat luvat?
Luvan tarve ei ole ikään sidottu. Kaikki tarvitsevat valtion maille henkilökohtaisen metsästysluvan. Poikkeuksena on toki kuntalaisen oikeus metsästää kotikuntansa valtion mailla Pohjois-Suomessa.

Saako ajavaa koiraa käyttää ketun metsästyksessä 20.8 lähtien?
Kyllä saa. Tällöin on ketun metsästysaika ja koiraa saa pitää irti maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla.

Saako alkoholin vaikutuksen alaisena kantaa asetta ja metsästää? Joka ainoa vuosi ihmettelen kun sorsan metsästyksen aloitus päivänä porukka on ihan päissään metsällä!
Metsästämistä alkoholin vaikutuksen alaisena ei ole erikseen kielletty metsästyssäännöksissä. Sen sijaan vaaran tai vahingon aiheuttaminen ihmiselle tai toisen omaisuudelle on metsästyslain 20 §:n mukaan kiellettyä. Myös luonnon tarpeeton vahingoittaminen sekä tarpeettoman kärsimyksen tuottaminen eläimille on saman pykälän mukaan kielletty. Nämä asettavat melko tiukat vaatimukset metsästämiselle, eivätkä siten mahdollista metsästämistä humaltuneena.

Saako alle 15-vuotias ampumakokeen suorittanut henkilö ampua hirven?
Alle 15-vuotiaalla henkilöllä ei voi olla vielä henkilökohtaista aseen hallussapitolupaa. Mikäli kuitenkin metsästäjätutkinto on suoritettu, metsästyskortti maksettu ja henkilöllä on oikeus metsästää kyseisellä alueella, hän voi ampua hirven yli 18-vuotiaan aseen hallussapitoluvan omaavan henkilön välittömässä valvonnassa.

Saako asetta kuljettaa moottorikelkassa, jos ajetaan moottorikelkkareitillä?
Ei saa. Aseen kuljettaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on kielletty.

Saako autosta tai traktorista ampua peuraa, mikäli ajoneuvo on ajettu tunteja aiemmin pellon reunaan ja tullaan myöhemmin siihen kyttäämään.
Ei saa, sillä moottorikäyttöisestä ajoneuvosta tai sen suojasta ei saa riistaeläintä Metsästyslain 32§:n mukaan ampua.

Saako esim.perämeren pienillä luodoilla ja saarilla yleisillä vesialueilla metsästää kuka tahansa suomen kansalainen jolla on voimassa oleva metsästyskortti ja aseenkantoluvat?
Yleisellä vesialueella meressä ja tällaisella alueella olevilla saarilla ja luodoilla, jotka kuuluvat valtiolle ja joiden hallintaa ei ole kenellekään luovutettu, on jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä oikeus metsästää.

Saako fasaania metsästää/pyydystää loukulla?
Metsästysasetuksen 11 §:n mukaan fasaani ei kuulu riistaeläimiin, joita saa pyydystää elävänä pyytävällä loukulla. Riistanhoitopiiri voi kuitenkin myöntää luvan muun muassa fasaanin pyydystämiseen riistanhoitoa varten.

Saako hevosen selästä ampua riistaeläintä? Jokamiehen oikeuksissahan ratsukko rinnastetaan jalankulkijaan eikä ajoneuvoon.
Kyllä saa. Kiellot ajoneuvojen suhteen koskevat moottorikäyttöisiä ajoneuvoja.

Saako hirven ampua itseladatulla puolivaippaluodilla?
Kyllä saa. Itseladattujen patruunoiden käyttäminen hirvenmetsästyksessä on sallittua, kunhan patruuna täyttää metsästysasetuksessa määritellyt raja-arvot.

Saako hirveä ampua itseladatuilla patruunoilla?
Kyllä saa. Patruunat saavat olla myös itse ladattuja.

Saako hirveä metsästää yksin jos metsästyksenjohtaja on antanut luvan jollekin olla yksin jahdissa?
Kyllä saa. Seuruemetsästyksessä tulee metsästyksenjohtajan olla mukana. Kyseessä on seuruemetsästys, mikäli enemmän kuin yksi henkilö osallistuu metsästykseen.

Saako hirveä/jänistä ampua tielle?
Mikäli kyseessä on yksityinen tie, joka kuuluu metsästysalueeseen voi hirveä tai jänistä ampua tieltä tai tielle, kunhan vaaraa ei kenellekään aiheuteta.

Saako hirvijahdissa ajomiehet kävellä metsässä ajoketjussa, vaikka alue ei ole vuokrattu metsästysseuralle?
Metsästys on luonnonvaraisen riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista. Lisäksi pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen etsiminen tai hätyyttäminen luetaan myös metsästykseksi. Jos hirviporukka kulkee ajoryhmityksessä luvattomalla alueella, se voidaan tulkita riistaeläimen tarkoitukselliseksi etsimiseksi tai hätyyttämiseksi.

Saako itseladatulla patruunalla ampua hirveä?
Kyllä saa. Patruunoiden ei tarvitse olla teollisesti ladattuja.

Saako jalka- eli varsijousta käyttää metsästyksessä?
Ei saa. Se on kielletty metästysasetuksen 20 §:n mukaan kielletty.

Saako karhua ampua haulikon täyteisellä panoksella?
Metsästysasetuksen 18 §:n mukaan, haulikkoa varten valmistettua luotia ei saa käyttää hirven eikä karhun ampumiseen.

Saako karhun ampua riistapellolle, johon on kylvetty kaalia?
Ravintohoukuttimen käyttö karhun metsästyksessä on kielletty. Mikäli harhu tulee pellolle syömään kaalia ravinnokseen,on kyseessä ravintohoukuttimen käyttö. Sinänsä kyse ei ole tietystä ravintokasvista, vaan ravinnosta jota karhu käyttää.

Saako kesämökkilöinen hävittää minkit saareltaan ilman, että hänellä on metsästyskortti?
Ei saa. Minkki on riistaeläin ja sen pyynnissä täytyy olla voimassaoleva metsästyskortti ja tietenkin oikeus metsästyksen harjoittamiseen ko. alueella. Lisäksi kesäaikana minkin pyynnissä ei saa tappaa naarasta, jota poikaset seuraavat (1.5.-31.7.).

Saako kiikaritähtäimessä käyttää punapistettä?
Kyllä saa. Tähtäimen punapiste tai -ristikko ei valaise tähdättävää kohdetta, eli ei ole keinotekoinen valolähde. Se ei myöskään ole laite, joka elektonisesti suurentaa tai muuttaa kuvaa.

Saako koiraa ulkoiluttaa kytkemättä taajaman ulkopuolella yleisellä tiellä? Entä talvella jäällä?
Koiran irtipitoon tulee aina olla maanomistajan tai metsästysoikeudenhaltijan nimenomainen lupa. Kyseinen seikka on riippumaton siitä, onko kyseessä yleinen tie tai jääpeitteinen vesialue. 1.3.-19.8. välisenä aikana koira saa muutamia poikkeuksia lukuunottamatta olla irti ainoastaan omistajansa pihamaalla tai puutarhassa.

Saako lapsi metsästää huoltajan kanssa?
Alle 15-vuotias ei voi saada omaa hallussapitolupaa ampuma-aseeseen. Koska metsästyskortin suorittamiselle ei ole ala-ikärajaa, niin käytännössä alle 15-vuotias voi metsästää huoltajansa kanssa ampuma-aseella huoltajan välittömässä valvonnassa tai itsenäisesti raudoilla ja loukuilla sekä jousiaseella.

Saako maanomistaja metsästää metsäkaurista omassa metsässä tai pellolla ilman seuruetta jos maita ei ole vuokrattu kellekkään?
Koska maita ei ole vuokrattu metsästysseuralle, on maanomistajalla täysi metsästysoikeus omilla maillaan. 1.8.2005 alkaen metsäkauriin metsästykseen ei tarvita pyyntilupaa. Maanomistaja voi siten metsästää metsäkaurista omilla maillaan ilman seuruetta huomioiden mahdolliset riistanhoitopiirin asettamat rahjoitukset.

Saako metsäkanalintuja ampua pellolle?
Kyllä saa, mikäli pelto kuuluu metsästysalueeseen. Metsästyslainsäädäntö kielsi aiemmin metsäkanalintujen pelloltametsästämisen, mutta nykyisen lainsäädännön puitteissa se on sallittua.

Saako metsäkaurista ajattaa < 28 cm korkealla koiralla kuten ennen, vai vasta syyskuun viimeisestä lauantaista alkaen?
Metsäkaurista saa ajattaa alle 28 cm korkealla koiralla syyskuun viimeisestä lauantaista alkaen.

Saako metsäkaurista metsästää ilman riistanhoitoyhdistyksen lupaa?
Metsäkauris ei ole luvanvarainen riistaeläin. Riistanhoitoyhdistys ei myöskään ole luvanmyöntöviranomainen. Sen sijaan riistanhoitopiiri voi rauhoittaa metsäkauriin esimerkiksi jonkun riistanhoitoyhdistysten alueella ko. riistanhoitoyhdistyksen lausunnon perusteella. Tässä tapauksessa kaurista ei saa kyseisellä alueella metsästää.

Saako metsäkaurista metsästää omalla/vuokratulla maalla alueen koosta riippumatta?
Metsäkauriin metsästykseen ei ole olemassa alueen minimipinta-alaa. Muiden hirvieläinten osalta pinta-alavaatimus on sidottu pyyntiluvan myöntämiseen, mutta koska metsäkauris ei enää ole pyyntiluvanvarainen riistaeläin, ei myöskään pinta-alavaatimusta ole.

Saako metsästyksenjohtaja tarkastaa aseenkantoluvan ja ampumakokeen suorituskortin?
Metsästyksenjohtajan velvollisuuksiin ei enää 1.8. 2005 alkaen kuulu kyseessä olevien dokumenttien tarkastaminen. Mikäli niitä ei tarkasteta, ei siis toimita säädösten vastaisesti. Koska metsästyksenjohtajan velvollisuus on huolehtia, että metsästystä koskevia säädöksiä noudatetaan, hän voi tarvittaessa pyytää ampumakoetodistuksen nähtäväkseen. Porukka voi toki myös sopia keskenään, että edellä mainitut dokumentit tarkastetaan ennen jahdin alkua.

Saako moorikäyttöisestä veneestä metsästää vesilintuja muualla kuin merialueella haavoittunutt vesilintua lopetettaessa?
Riistaeläintä ei saa ampua aluksesta tai veneestä moottorin käydessä. Poikkeuksena on juuri haavoittuneen riistaeläimen lopettaminen merialueella moottorin käydessä.

Saako moottorikelkalla kuljettaa asetta?
Metsästysaseen kuljettaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on kielletty. Poliisipiirin päällikkö voi kuitenkin yksittäisessä tapauksessa antaa luvan metsästysaseen kuljettamiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa, ehdolla että asetta ei käytetä metsästykseen. Tällainen lupa voidaan myöntää tietyin edellytyksin myös poronhoitotöitä suorittavalle poromiehelle.

Saako nykyään käyttää ketunrautoja ja minkälaisia?
Kettuja saa pyytää hetitappavilla raudoilla. Hetitappavien rautojen on oltava sellaiset, että eläin joutuu kulkemaan niiden läpi ja että ne aiheuttavat eläimen välittöömän kuoleman.Rautojen läpimitta saa olla korkeintaan 30 cm.

Saako oman kesämökin rannasta pyydystää minkkejä? Tarvitaanko joitain lupia?
Minkki kuuluu riistaeläinlajistoon ja minkin pyynti vaatii normaalit metsästyksen harjoittamiseen vaadittavat luvat. Metsästäjällä tulee olla voimassaoleva metsästyskortti eli riistanhoitomaksu maksettuna sekä metsästysoikeus tai -lupa alueelle, jolla metsästää. Metsästysoikeus kuuluu maanomistajalle, joten omistamallaan alueella voi metsästää, jos ei ole antanut metsästysoikeuttaan vuokralle. Minkin pyynnissä tulee luonnollisesti ottaa huomioon muut metsästyslain asettamat rajoitukset mm. aseenkäytölle naapurimökkien läheisyydessä.

Saako osakaskunta päättää ketkä saavat metsästää metsästysseuran alueella olevilla järvillä?
Osakaskunnan osakkaat päättävät yhteisesti omistamansa alueen metsästyksestä. Yleensä metsästysoikeus vuokrataan alueella toimivalle metsästysseuralle. Mikäli alueen metsästysoikeus on vuokrattu seuralle, seura päättää vuokrasopimuksen puitteissa metsästyksestä. Mikäli aluetta ei ole vuokrattu seuralle, osakkailla on osuuslukunsa mukainen oikeus metsästää yhteisellä alueella.

Saako pienoiskivääriä käyttää metsästyksessä?
Mikäli luodin osumaenergia on vähintään 150 Joulea piipun suusta mitattuna, voi pienoiskivääriä käyttää tiettyjen riistaeläinten metsästykseen (MA 16 §). Tällaisia eläimiä ovat esimerkiksi pyy, sinisorsa, sepelkyyhky sekä fasaani. On otettava huomioon, että läheskään kaikki pienoiskiväärin patruunat eivät täytä em. osumaenergiavaatimusta.

Saako pienpetojen pyyntiin tarkoitettuja loukkuja viedä maaastoon ilman erityisiä lupia, kun metsästyskortti on voimassa ja olen seuran jäsen?
Kyllä saa, jos sinulla on oikeus metsästää alueella, eikä mitään erityisiä rajoituksia ole esim. seuran taholta asetettu.

Saako pysäyttävää hirvikoiraa kouluttaa tammi-maaliskuussa?
Ei saa. Hirvieläinten metsästykseen käytettävää koiraa saa kouluttaa 20.8.-31.12. välisenä aikana.

Saako revolveria käyttää pienpedon lopetukseen?
Loukussa olevan eläimen lopetukseen saa käyttää tarkoituksenmukaista lopetusasetta. Mikäli Sinulla on luvallinen vähintään .22 kaliiperinen revolveri, voit käyttää sitä lopetusaseena.

Saako riistalintua ampua tornista?
Kyllä saa. Esimerkiksi hirvitornin käyttäminen metsäkanalintujen kyttäys- ja ampumispaikkana on sallittua.

Saako riistalintua ampua tornista?
Kyllä saa. Esimerkiksi hirvitornin käyttäminen metsäkanalintujen kyttäys- ja ampumispaikkana on sallittua.

Saako räkättirastasta ampua haulikolla ilman metsästyskorttia 1.8-30.4. välisenä aikana?
Räkättirastas ei ole riistaeläin, joten sen pyydystämisessä ei tarvita metsästyskorttia. Räkättirastas on rauhoittamaton lintu, mutta pesimäaikainen rauhoitus on riistanhoitopiiristä riippuen 1.5., 1.4. tai 10.3.-31.7. välisenä aikana. Pesimäaikaisen rauhoitusajan ulkopuolella räkättirastasta voi siis ampua haulikolla, mikäli henkilöllä on kyseisellä alueella oikeus pyydystää rauhoittamattomia lintuja.

Saako sorsametsällä käydä missä vain järvellä tai lammella, jos on metsästyskortti ja aseenkantolupa??
Ei saa. Tarvitset luvan metsästää kyseisellä alueella. Lupia voivat antaa yksittäiset maan - tai vesialueen omistajat, metsästysseurat tai yhteisen aluen osakaskunnat.

Saako teeriä ampua kuvilta kuten kyyhkyjä ja vesilintuja?
Kyllä saa. Nykyisessä lainsäädännössä ei kielletä kuvastusta teerien osalta.

Saako terveen hirven ampua veteen. esim. jokeen lampeen tai järveen?
Mikäli hirven pyyntiin ja sitä kauta ampumiseen on lupa ja myös vesialueelle on metsästysoikeus, niin mitään säädöspohjaista estettä ampumiselle ei ole. Vaaraa ei kuitenkaan saa kenellekään aiheuttaa.

Saako tieliikennemönkijällä kuljettaa asetta?
Mikäli mönkijällä ajetaan tiellä, tulee aseen olla lataamaton ja sijoitettuna suojukseen tai suojattuun tilaan. Mikäli mönkijällä ajetaan maastossa, on metsästysaseen kuljettaminen mönkijässä kielletty.

Saako valkohäntäpeuraa metsästää haulikolla?
Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua valkohäntäpeuraa. Sen sijaan haulikkoa varten valmistetulla luodilla saa valkohäntäpeuraa ampua.

Saanko ampua riistaa vaikka en ole 15 v, mutta metsästyskortti on?
Voit ampua riistaa aseeenkantoluvan omaavan täysi-ikäisen henkilön välittömässä valvonnassa. Voit siis esimerkiksi laitata hänen asettaan, kun hän on vieressä valvomassa Sinun toimintaasi.

Saanko ampua yksityisellä maalla savikiekkoja, jos lähimpään rakennukseen on alle 150 metriä?
Metsästyslaissa oleva 150 metrin kielto koskee eläimen ampumista. Ampumaharjoittelussa ei kuitenkaan ole kyse metsästyksestä. Vaaraa tai haittaa ei kuitenkaan toiminnallaan saa kenellekään aiheuttaa, joten kovin lähellä asuttua rakennusta ei ilman asianomaista lupaa tule ampumista harjoitella.

Saanko metsästää metsäkanalintuja toisella paikkakunnalla , jos saan maanomistajan luvan?
Saat metsästää metsäkanalintuja siellä, minne olet saanut maanomistajan tai metsästysoikeudenhaltijan luvan ja missä se on kyseisenä ajankohtana sallittua. Metsästyslain 8 §:n alueella asuvat metsästäjät voivat siis metsästää kotikuntansa ulkopuolella siihen luvan saatuaan.

Saanko metsästää metsäkaurista tuttavani mailla vaikka en kuulu seuraan. Maat on vuokrattu seuralle sillä ehdolla että myös minulla on oikeus metsästää kyseisillä mailla vaikka en seuraan kuulukkaan?
Kyllä voit, mikäli oikeutesi metsästää on vuokrasopimuksen ehtona. Tällöin seuran tekemät päätökset esimerkiksi kauriin metsästyksen osalta eivät koske Sinua.

Saanko metsästää sukuni mailla luvan saatuani vaikka maat ovat eri riistanhoitopiirin alueella, kuin missä asun?
Kyllä voit, sillä asuinpaikallasi ei ole mitään merkitystä, mikäli olet saanut luvan metsästää kyseessä olevalla alueella.

Saanko pitää koiriani vapaana omalla 40 ha tilallani ympäri vuoden?
Et todennäköisesti saa. 1.3.-19.8. välisenä aikana tulee koira olla kytkettynä tai siten että se on välittömästi kytkettävissä. Kielto ei kuitenkaan koske pihamaalla tai aidatulla alueella olevaa koiraa, viittä kuukautta nuorempaa koiraa tai erinäisissä viranomaistehtävissä tai palvelutehtävissä olevaa tai niihin koulutettavaa koiraa. Lisäksi kiinnipitovelvollisuudesta voidaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen tai jos kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.

Saanko pyytää loukulla näätäeläimiä vaikkei minulla ole metsästyskorttia?
Et saa. Kaikkien riistaeläinten metsästyksessä pitää olla voimassaoleva metsästyskortti.

Säilyttääkö henkilö metsästyslain 8 §:n mukaisen ns. vapaan metsästysoikeuden, mikäli hän muuttaa pois alueelta?
Mikäli henkilö muuttaa pysyvästi muualle, eli hänen kotipaikkansa muuttuu, ns. vapaa metsästysoikeus metsästyslain 8 §:n alueella hänen kotikunnassaan loppuu. Mikäli muutto on väliaikainen, eli väestörekisterissä oleva kotipaikka ei muutu, hänellä säilyy oikeus metsästää kotikunnassaan olevilla valtion omistamilla alueilla ML 8 §:n tarkoittamalla alueella.

Tarkoittaako metsästyslaissa oleva rajoitus 150 metrin vähimmäisetäisyydesrtä asutusta rakennuksesta eläintä ammuttaessa, ammuttavan riistaeläimen vai ampujan sijaintia taloon nähden?
Metsästyslaissa oleva 150 metrin rajoitus tarkoittaa ampujan sijaintia asuttuun rakennukseen nähden.

Tarvitaanko metsäkauriin metsästykseen ampumakoetta?
Mikäli metsäkaurista metsästetään 1.8.2005 alkaen metsästyskiväärillä, tulee ampumakoe suorittaa. Haulikolla tai jousiaseella metsästettäessä ei ampumakokeen suorittamista vaadita.

Tarvitseeko henkilö joka toimii metsästäjän apuna koiran ohjaajana metsästyslupaa alueelle jossa metsästetään tai metsästyskorttia?
Ei tarvitse. Pelkästään koiranohjaajana jonkun metsästäjän tai metsästäjien apuna toimiva henkilö ei itse harjoita metsästystä.

Tarvitseeko luvan maanomistajalta jos ampuu kyyhkyjä sen pellolta?
Sinulla pitää olla metsästysoikeus tai oikeus metsästää alueella. Oikeus metsästää on esimerkiksi metsästysoikeudenhaltijan myöntämä metsästyslupa. Jos aiot metsästää pellolla ennen kuin sato on korjattu, tulee Sinun kysyä siihen nimenomainen lupa viljelijältä.

Voiko alle 15 vuotias metsästää täysi-ikäisen valvonnassa ampuma-aseella, vaikka täysi- ikäinen ei olisikaan alle 15-vuotiaan huoltaja?
Kyllä voi. Asia määritellään ampua-aselain 88 §:ssä. Valvojan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänellä tulee olla oikeus ampuma-aseen hallussapitoon.

Voiko alle 15-vuotias metsästyskortin omaava henkilö käydä metsällä 15 vuotta täyttäneen aseenkantoluvan omaavan henkilön kanssa, vai täytyykö tuon kantoluvan omaavan henkilön olla yli 18 vuotta?
Henkilö, jolla ei ole aseen hallussapitolupaa voi metsästää täysi-ikäisen aseen hallussapitoluvan omaavan henkilön välittömässä valvonnassa.

Voiko alle 15-vuotias, jolla on metsästyskortti ja ampumakoe suoritettuna, olla hirvimetsällä aseen kanssa isän valvonnasssa?
Kyllä voi. Henkilö voi metsästää, eli toimia ampujana yli 18-vuotiaan henkilön välittömässä valvonnassa ilman aseen hallussapitolupaa. Metsästyskortti toki vaaditaan.

Voiko aseen omistava henkilö osallistua sorsanmetsästykseen ilman metsästyskorttia sellaisen henkilön välittömässä valvonnassa, jolla on metsästyskortti ja metsästysoikeus alueelle?
Riistaeläimiä metsästettäessä tulee olla voimassaoleva metsästyskortti eli riistanhoitomaksu maksettuna. Täten henkilö, jolla metsästyskorttia ei ole, ei voi metsästää.

Voiko asetta kuljettaa ilman suojusta lukitussa kattoboxissa eli rinnastetaanko se peräkonttiin?
Erillinen kattoboksi, johon ei ole pääsyä auton sisältä, rinnastetaan peräkonttiin. Tällöin aseen ei tarvitse välttämättä olla suojuksessa, vaikkakin se on suositeltavaa.

Voiko asetta kuljettaa moottoripyörällä yleisellä tiellä?
Kyllä voi, kunhan se on lataamattonana suojuksessa ja sen kuljettamiseen on riittävä peruste.

Voiko hirvijahdissa tai muussa metsästyksessä kuljettaa mukana pistoolia?
Mikäli pistoolin mukana pitämiseen on jokin hyvä syy, esimerkiksi sen käyttäminen lopetusaseena, se voi olla mukana. Usein kuitenkin hirviporukat päättävät yhteisesti, että käsiasetta ei saa mukana pitää. Voidaanhan esimerkiksi ajatella, että käsiase on turha vaaratekijä muiden aseiden lisäksi.

Voiko hirviliivi olla kirkaan keltainen?
Muiden hirvieläinten kuin metsäkauriin metsästyksessä tulee käyttää punaista tai oranssinpunaista päähinettä sekä väritykseltään samantapaista liiviä tai takkia. Keltainen huomioliivi ei tarkkaanottaen täytä vaatimuksia.

Voiko ketun luolapyynnissä käyttää apuna ääntä synnyttävää koneellista laitetta?
Metsästyslaissa ja -asetuksessa on ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käyttö kielletty useiden riistaeläinten metsästyksessä. Ketun osalta tällaista rajoitusta ei ole, joten ketun luolapyynnissäkin saa tällaista laitetta käyttää.

Voiko ketun tai piisamin jalkarautoja käyttää rauhoittamattomien eläinten, kuten rottien ja hiirien pyydystämiseen?
Ei voi, sillä rauhoittamattomienkin nisäkkäiden pyydystämiseen käytettävien rautojen tulee olla sellaiset, että ne aiheuttavat eläimen välittömän kuoleman.

Voiko käyttää karkeakarvaista saksanseisojaa supikoirajahdissa heti 1.8 alkaen.
Koiran kiinnipitovelvoitteesta voidaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Mikäli saksanseisojasi ei "aja" riistaa eikä muutenkaan häiritse rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana, voi sitä käyttää metsästykseen ennen 20.8.

Voiko maanomistaja antaa luvan kouluttaa koiraa omistamillaan mailla vaikka hän on vuokrannut maat metsästysseuralle?
Kyllä voi. Metsästysvuokrasopimus sisältää oikeuden käyttää ja kouluttaa koiraa säädettynä aikana. Maanomistajalla on muutoin oikeus päättää koiran irtipidosta alueellaan, mikäli siitä ei ole esimerkiksi metsästysvuokrasopimuksessa erikseen muuta sovittu.

Voiko maanomistaja esim. metsäyhtiö kieltää maillaan äänenvaimentimen käytön metsästyksessä?
Metsästysoikeuden haltija voi asettaa haluamiaan ehtoja myöntäessään metsästyslupia. Tällainen voi olla esimerkiksi vaimentimen käyttökielto. Manomistaja voi myös asettaa vastaavia ehtoja vuokrasopimusta tehdessään.

Voiko metsäkaurista ampua täysivaippaluodilla?
Kyllä voi. Muista hirvieläimistä poiketen metsäkaurista voidaan ampua täysvaippaisella luodilla (MA 16 §).

Voiko metsästyksenjohtaja määrätä jonkun esim. hirvenmetsästyksessä metsästyskieltoon?
Metsästyksenjohtaja suunnittelee ja johtaa käytännön metsästystapahtumaa. Mahdolliset sanktiot jotakuta porukan jäsentä kohtaan päättää hirviporukka. Tällaiset porukan päätösten vastaisesta toiminnasta koituvat rangaistukset on syytä päättää jo ennen jahtia, jotta voidaan toimia tasapuolisesta kaikkia jäseniä kohtaan.

Voiko moottorikelkassa jäällä viedä aseen saareen?
Jääpeitteinen vesialue lasketaan maastoksi. Metsästysaseen kuljettaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on kielletty.

Voiko omalle maalle (muutaman hehtaarin rantatontti) laskeutuneita Kanadanhanhia, metsästää ilman vesialueen haltijan/omistajan lupaa? Maa-alueen metsästysoikeutta ei ole vuokrattu eikä luovutettu eteenpäin.
Mikäli omistat maan, on Sinulla metsästysoikeus omistamallesi alueelle. Vesialueella voi metsästää vesialueen omistajan tai haltijan luvalla.

Voiko pistoolia käyttää lopetusaseena luolakoirametsästyksessä?
Metsästysasetuksen 16 §:n mukaisesti ei käsiasetta saa käyttää metsästyksessä. Kyseisen asetuksen 19 §:ssä on kuitenkin säädetty, että luolassa, loukussa tai muutoin vastaavissa olosuhteissa olevan eläimen sekä haavoittuneen tai loukkaantuneen eläimen ampumiseen saa käyttää tarkoitukseen sopivaa ampuma-asetta.

Voiko riistanhoitoyhdistykseen liittyä ilman metsästyskorttia?
Ei voi. Riistanhoitoyhdistys on lakisääteinen metsästäjäorganisaation osa. Riistanhoitomaksun maksanut henkilö merkitään joko asuinpaikkansa tai pääasialisen metsästyspaikkakuntansa riistanhoitoyhdistykseen. Riistanhoitomaksun saa maksaa suoritettuaan metsästäjätutkinnon. Metsästäjän ei kuitenkaan ole pakko kuulua mihinkään riistanhoitoyhdistykseen.

Voiko toiselta henkilöltä lainatulla aseella metsästää hirveä?
Kyllä voi. Metsästyksessä voi käyttää toiselta lainattua asetta, mikäli lainaajalla on hallussapitolupa vastaavaan aseeseen.

Voinko antaa alle 15- v. metsästyskortin omaavalle henkilölle haulikon metsästystilanteessa, jossa itse ammun toisella haulikolla? Itselläni on aseenkantolupa ja metsästyskortti. Toinen haulikko on15 - v. pojan isän haulikko.
Alle 15-vuotias metsästyskortin haltija voi metsästää ampuma-aseella toisen henkilön välittömässä valvonnassa. Valvovan henkilön tulee olla yli 18 - vuotias ja hänellä pitää olla hallussapitolupa kyseisenlaiseen aseeseen. Hän voi siis lainata haulikon kyseisessä tapauksessa isaltä, koska hänellä on halllussapitolupa haulikkoon.

Voinko kieltää maillani umpikuparisten luotien käytön metsästyksessä, perusteena vahingot metsäteollisuudelle?
Maanomistajana voit vuokrasopimusta tehtäessä vaatia ilmoittamasi kaltaisen ehdon vuokrasopimukseen. Tällöin metsästysseuran on sitä noudatettava. Kesken vuokrasopimuskauden erilaisten ehtojen vaatiminen ei onnistu. Tällaisesta asiasta voi kuitenkin yrittää päästä sopimukseen seuran kanssa kesken kaudenkin.

Voinko käyttää kanssani metsällä olevan täysikäisen ampuma-asetta, vaikka itse olen alaikäinen ja meillä molemmilla on metsästyskortti?
Voit käyttää täysi-ikäisen henkilön asetta ja siis metsästää hänen välittömässä valvonnassaan. Välitön valvonta tarkoittaa sitä, että valvovan henkilön on pystyttävä käytännössä puuttumaan aseen käyttöön, eli oltava tarpeeksi lähellä.

Voinko käyttää ääntä synnyttävää koneellista laitetta metsästäessäni kyyhkyä?
Et voi. Ääntä synnytävän koneellisen laitteen käyttö on kielletty kaikkien riistalintujen metsästyksessä.

Voinko lainata tuttuni pienoiskivääriä, jos itselläni on vain haulikon kantolupa?
Ampuma-aselain 87 §:n mukaan pienoiskiväärin voi lainata sille, jolla on lupa pienoiskiväärin, haulikon, kiväärin, pistoolin, revolverin, yhdistelmäaseen tai mustaruutiaseen hallussapitoon. Joten voit lainata,kantaa ja säilyttää tuttusi pienoiskivääriä.

Voinko luovuttaa aseen henkilölle joka ei omista aseenkantolupaa kun kyseessä on savikiekkoammunta yksityisellä maalla?
Voi luovuttaa aseen käytettäväksi välittömän valvontasi alaisena, mikäli olet yli 18 - vuotias.

Voinko lähteä toisen henkilön kanssa sorsastamaan jos hänellä ei ole metsästyskorttia ja hän toimii vain soutajana järvellä ollessa?
Kyllä voit. Henkilö voi olla mukana metsällä, vaikka ei metsästäisikään. Veneen soutaminen sorsastuksessa ei ole metsästystä.

Voinko mennä metsästämään muuhun kuntaan kuin kotikuntaani esim. vierasluvalla?
Kyllä voit. Voit metsästää missä tahansa, kunhan Sinulla on oikeus metsästää alueella, eli käytännössä metsästysoikeuden haltijan alueelle myöntämä metsästyslupa.

Voinko metsästysseuran maanomistajajäsenenä pidättää itselleni oikeuden metsästää kaurista omilla maillani?
Periaatteena on, että metsästysseuran jäsenen tulee antaa maansa metsästystarkoituksessa seuran käyttöön. Muutoin hänen voidaan katsoa toimivan seuran toimintaperiaatteen vastaisesti, mikä on jopa peruste erottamiselle.

Voinko metsästää metsäkaurista omilla maillani Kirkkonummella, pinta-alaa on noin 3ha:a?
Mikäli et ole vuokrannut metsäkauriin metsästysoikeuttasi esimerkiksi paikalliselle metsästysseuralle, voit metsästää metsäkaurista omistamallasi 3 ha:n alueella. Kauriin metsästäminen kyseisen kokoisilta erillisiltä alueilta ei kuitenkaan välttämättä ole kannanhoidon kannalta järkevää.

Voinko metsästää metsäkaurista omilla maillani, joita ei ole vuokrattu metsästysseuralle ?
Kyllä voit, mikäli riistanhoitopiiri ei ole rauhoittanut metsäkaurista kyseisen riistanhoitoyhdistyksen alueella.

Voinko metsästää yksin kun minulla on metsästyskortti ja luvallinen metsästysase, mutta olen alle 18 vuotias?
Voit metsästää, sillä mikäli Sinulla on aseen halussapitolupa ja voimassaoleva metsästyskortti sekä tietysti oikeus tai lupa metsästää alueella, niin tarvittavat asiat ovat kunnossa.

Voivatko hirviseurueen jäsenet lähteä hirvimetsälle, jos sekä metsästyksenjohtaja että varajohtajat ovat estyneet pääsemastä jahtiin?
Seuruemetsästyksessä tulee ennalta ilmoitetun metsästyksenjohtajan ja varajohtajan olla paikalla ja valvoa henkilökohtaisesti, että metsästystä koskevia säädöksiä noudatetaan. Siten seurue ei voi lähteä metsälle, jos yksikään johtajaksi nimetyistä ei ole mukana.

Ystäväni on vuokrannut omistamansa maat paikalliselle metsästysseuralle ainoastaan hirven metsästystä varten. Voiko ystäväni antaa minulle luvan metsästää kyyhkysiä maillaan? Rittääkö luvikseni metsästyskortti ja aseenkantolupa?
Mikäli maat on vuokrattu metsästysseuralle vain hirven metsästykseen, on maanomistajalla metsästysoikeus kaikkien muiden riistalajien osalta. Tällöin hän voi antaa sinulle metsästysluvan mailleen kyyhkyn metsästykseen. Lisäksi tarvitset toki voimassaolevan metsästyskortin sekä hallussapitoluvan aseeseen.

Palaa alkuun

Copyright © 2004-2007 Metsästäjäin Keskusjärjestö
Palautetta RiistaWebistä - Etusivulle - Palvelun ylläpito Prime Solutions Oy